Frågor och svar om skadeanmälan

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om skadeanmälan.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan anmäla skada på:

Agria Eläinvakuutus
PL 7320
00002 Helsinki

En skadeanmälan bör alltid innehålla ditt fullständiga försäkringsnummer (8xxxxxx-x-x). Bifoga tydliga kopior på alla papper du fått hos veterinären, alltså:

 • Besöksspecifikation
 • Faktura
 • Kvitton
 • Eventuella recept
 • Blankett om det gäller hundens ansvarsskada eller trafikskada
Observera att:
 • Bilderna bör vara läsbara och ha en tillräckligt hög upplösning
 • besöksspecifikationen bör innehålla diagnos och veterinärens uppgifter
 • Fakturan bör innehålla priserna för alla läkemedel som ges hem
 • Vid behov kan vi be dig skicka djurets behandlingshistorik samt försäkringshistorik.

Erbjuder Agria direktreglering?

Ja! Du hittar mer information om direktreglering samt kliniker där du kan få direktreglering här.


Hur räknas självrisken ut?

Försäkringen har en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du endast en gång under 125 dagar. Har du fler veterinärbesök under självriskperioden, som är 125 dagar, betalar du bara den fasta självrisken en gång. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

Exempel:

Om du har en besöksspecifikation från veterinären på 1000 euro betalar du 328 euro av kostnaden. 160 euro i fast självrisk och 20 procent av 840 euro (1000-160=840) vilket blir 168 euro i rörlig självrisk. Exemplet gäller om du valt 160 euro i fast självrisk och 20 procent i rörlig självrisk. 


Jag har besöksspecifikationer från olika tillfällen, hur gör jag?

Skicka alla besöksspecifikationer till oss. Det spelar ingen roll om de är från olika veterinärer eller från olika tillfällen. Om undersökningarna/behandlingarna utfördes inom en period på 125 dagar (räknat från första besöksdatumet) betalar du endast en fast självrisk.


Hur anmäler jag hundens ansvarsskada?

Fyll i blanketten för ansvarsskada och skicka den till:

Agria Eläinvakuutus
c/o Van Ameyde Krogius Oy
Lintulahdenkatu 10
FI-00500 Helsinki

Eller mejla den till: claims.finland@krogius.com

Om du har frågor om ansvarsförsäkringen, kontakta Van Ameyde Krogius: claims.finland@krogius.com.


Ersätter försäkringen DT-/MR-undersökningen?

DT/-MR-undersökning kräver alltid ett förhandsbesked från Agria. Ansökan för förhandsbeskedet sker skriftligt genom att mejla oss på vahinkoilmoitus@agria.fi. Vi kräver inte ett förhandsbesked i nödfall, exempelvis trafikolycka. Läs mer i villkor: A.7.2 c.

För att få ersättning för DT-undersökningar krävs det att bilderna har en utlåtande av en expert inom veterinärradiologi. Bilderna bör alltså skickas till ett företag som erbjuder teleradiologitjänster (VetCT eller IDEXX) för utlåtande.


Till vilket konto betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas till det bankkonto som du har angett i skadeanmälan. Du kan spara ditt kontonummer på Mitt Agria geno matt gå in på din Profil-sida och klicka på fliken Bankkonto. Då kommer det angivna kontot att dyka upp på din nästa skadeanmälan.


Hur gör jag skadeanmälan för Agria Valp Liv?

Agria Avel Liv är en gratis livförsäkring som du kan teckna när du registrerar din valpkull till Finska Kennelklubben. Du kan teckna försäkringen vid registreringen i OmaKoira. Vi skickar inte ut något försäkringsbrev eller försäkringsnummer.

Agria Valp Liv gäller från 5 veckors ålder fram till leverans, dock max. till 12 veckors ålder. Försäkringen ersätter om valpen måste avlivas eller den dör på grund av en ersättningsbar sjukdom eller skada. Ersättningsbeloppet är 600 € per valp.

Skadeanmälan skickas via e-post till vahinkoilmoitus@agria.fi.

Skadeanmälan ska innehålla:
 • En beskrivning av det som har hänt
 • Patologens resultat
 • Ditt namn och personnummer
 • Kontonummer för ersättning