Frågor och svar om skadeanmälan

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om skadeanmälan.

Var anmäler jag en skada?

Enklast gör du en skadeanmälan på Mitt Agria eller i Agrias Lemmikkiopas-app.

Du kan även skicka ett skriftligt skadeanmälan till:

vahinkoilmoitus@agria.fi

eller

Agria Eläinvakuutus
PL 7320
00002 Helsinki


Erbjuder Agria direktreglering?

Ja! Du hittar mer information om direktreglering samt kliniker där du kan få direktreglering här.


Vad ska jag bifoga i skadeanmälan?

En skadeanmälan bör alltid innehålla ditt fullständiga försäkringsnummer (8xxxxxx-x-x). Bifoga tydliga kopior på alla papper du fått hos veterinären, alltså:

  • Besöksspecifikation
  • Faktura
  • Kvitton
  • Eventuella recept
  • Blankett om det gäller hundens ansvarsskada eller trafikskada

Observera att:

  • Bilderna bör vara läsbara och ha en tillräckligt hög upplösning
  • besöksspecifikationen bör innehålla diagnos och veterinärens uppgifter
  • Fakturan bör innehålla priserna för alla läkemedel som ges hem
  • Vid behov kan vi be dig skicka djurets behandlingshistorik samt försäkringshistorik.

Hur räknas självrisken ut?

Försäkringen har en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du endast en gång under 125 dagar. Har du fler veterinärbesök under självriskperioden, som är 125 dagar, betalar du bara den fasta självrisken en gång. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

Exempel hund- och kattförsäkring:

Om du har en besöksspecifikation från veterinären på 1000 euro betalar du 328 euro av kostnaden. 160 euro i fast självrisk och 20 procent av 840 euro (1000-160=840) vilket blir 168 euro i rörlig självrisk. Exemplet gäller om du valt 160 euro i fast självrisk och 20 procent i rörlig självrisk. 


Jag har besöksspecifikationer från olika tillfällen, hur gör jag?

Skicka alla besöksspecifikationer till oss. Det spelar ingen roll om de är från olika veterinärer eller från olika tillfällen. Om undersökningarna/behandlingarna utfördes inom en period på 125 dagar (räknat från första besöksdatumet) betalar du endast en fast självrisk.


Hur anmäler jag hundens ansvarsskada?

Fyll i blanketten för ansvarsskada och skicka den till:

Agria Eläinvakuutus
c/o Van Ameyde Krogius Oy

Sörnäisten rantatie 25A
FI-00500 Helsingfors

Eller mejla den till: claims.finland@krogius.com

Om du har frågor om ansvarsförsäkringen, kontakta Van Ameyde Krogius: claims.finland@krogius.com.


Ersätter försäkringen DT-/MR-undersökningen?`

DT/-MR-undersökning kräver alltid ett förhandsbesked från Agria. Ansökan för förhandsbeskedet sker skriftligt genom att mejla oss på vahinkoilmoitus@agria.fi. Vi kräver inte ett förhandsbesked i nödfall, exempelvis trafikolycka. Läs mer i villkor: A.7.2 c.

För att få ersättning för DT-undersökningar krävs det att bilderna har en utlåtande av en expert inom veterinärradiologi. Bilderna bör alltså skickas till ett företag som erbjuder teleradiologitjänster (VetCT eller IDEXX) för utlåtande.