Agria Rasförsäkringar

Gå direkt till:

Agria har i början av 2019 lanserat nya försäkringsprodukter: Agria Hundrasförsäkring och Agria Kattrasförsäkring. Dessa är veterinärvårdsförsäkringar vars innehåll är anpassat enligt hundens eller kattens ras.

Försäkringens namn kommer från hunden eller kattens ras, exempelvis Agria Beagle-försäkring eller Agria Ragdoll-försäkring. Rasförsäkringar kan såklart tecknas även för huskatt eller bladrashund!

Här hittar du mer information om nya produkterna och vad produktändringen betyder för dig som är kund eller som funderar på teckan försäkring hos oss.

Om du vill ha mer info, var god och kontakta oss via e-post på asiakaspalvelu@agria.fi eller ring oss på 029-1701080 (öppet varadagar kl 8-18).

Om du är uppfödare, vi rekommenderar att du kontaktar ett ombud.

Längre självriskperiod

Självriskperioden förlängs från 125 dagar till 135 dagar.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaderna som du betalar själv. I Agria Hundrasförsäkring ingår en fast självrisk (90 €, 160 € eller 500 €) och en rörlig självrisk (20 % eller 30 %).

Den fasta självrisken betalas endast en gång under en period på 135 dagar, oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalas vid varje besök.

Förlängningen betyder att efter att den fasta självrisken är uppfylld, är det under en längre period då kunden behöver endast betala den rörliga självrisken vid skada.

Rehabilitering ingår

Rehabilitering ingår för både hundarnas och katternas rasförsäkringar. För katter ersätts rehabilitering upp till 300€ per försäkringsperiod och för hundar 300€ eller 600€ per försäkringsperiod, beroende på hundens ras.

Rehabilitering ersätter kostnader för rehabilitering som utförs av legitimerad djurfysioterapeut i samband med en sjukdom eller skada. Ersättningsbara rehabiliteringsformer är simning, massage, stretching och treadmill.

Tilläggsförsäkringen Agria Rehabilitering kan fortfarande tecknas till hundar som har rehabiliteringsskydd för 300€. Om du har haft Agria Rehabilitering i din Agria Veterinärvårdförsäkring, kommer den fortsätta att gälla efter årsförnyelse utöver den rehabiliteringen som ingår i din Agria Hundrasförsäkring.

TR/FORL ersätts för katter

Behandling av tandresorption TR/FORL ersätts enligt villkoren för katter som har försäkrats med Agria Kattrasförsäkring. Ersättning är högst 300€ per försäkringsperiod.

Om du har försäkrat din katt innan 4 månaders ålder med Agria Veterinärvårdförsäkring, ingår behandling av TR/FORL även för din katt enligt villkoren.

Utöka ditt skydd

Har du valt 3 000 euro i försäkringsbelopp kan du när som helst under försäkringsåret köpa till ytterligare ett försäkringsbelopp på 3 000 euro som gäller för sjukdomar och olycksfall som inträffar därefter och som omfattas av försäkringen. Det extra försäkringsbeloppet kan först användas när ursprungsbeloppet på 3 000 euro har tagit slut. Det extra försäkringsbeloppet upphör automatiskt vid försäkringsårets slut.

Jag har Veterinärvård - hur gör jag?

Om du har en gällande Agria Veterinärvårdförsäkring, behöver du inte göra någonting. Försäkringen gäller löpande och det betyder att försäkringen kommer att ändras till Agria Hundrasförsäkring eller Agria Kattrasförsäkring vid årsförnyelse.

Till exempel om du har tecknat försäkringen i februari 2018, kommer din försäkring att uppdateras till rasförsäkring från och med den 1.2.2019. Du får mer information om din nya försäkring i ditt försäkringsbrev och årsmeddelande.

Försäkring för valp

Visste du att du får den mest omfattande försäkringen till din hund eller katt när du tecknar försäkringen före 4 månaders ålder? I tabellen kan du se vad ingår i försäkringen enligt villkoren endast om hunden eller katten har försäkrats innan 4 månaders ålder.

Du kan försäkra din hund eller katt när den har fyllt 6 veckor.

Observera att försäkringen ersätter inte sjukdomar, skador eller andra fel som har börjat innan försäkringen tecknades. Försäkringen har en karenstid på 20 för sjukdomar, om inte annat angetts.

Ersätter försäkringen? Försäkrad före 4 månaders ålder Försäkrad efter 4 månaders ålder
Ledsjukdomar

Korrigering av bettfel

*

Dolda fel

*

12 månaders karens
Utdragning av mjölktänder

Degenerativa ledsjukdomar

12 månaders karens
Implantat

För katt: TR/FORL
(tandresorption)

OBS. Alla ersättningsbeslut görs utifrån våra försäkringsvillkor. 

* Krav för ersättning är att särskilda bestämmelser gällande valpens eller kattunges veterinäsbesiktning uppfylls, läs mer i våra försäkringsvillkor

Om du vill ha mer info, var god och kontakta oss via e-post på asiakaspalvelu@agria.fi eller ring oss på 029-1701080 (öppet varadagar kl 8-18).

Om du är uppfödare, vi rekommenderar att du kontaktar ett ombud.