Det finns många fördelar med att ha flera hundar. Det första är hundens välmående i att i princip aldrig behöva vara ensam. Det är även lättare att motionera hunden. En helt vanlig och mysig skogspromenad tillsammans med hundarna kan bli ett riktigt bra motionspass om man har fler hundar. De springer tillsammans över stock och sten på ett sätt en ensam hund sannolikt aldrig skulle göra.

Sällskap och en artfrände att umgås med

Förutsatt att man har en hund som tycker om andra hundars sällskap finns många fördelar med ytterligare en hund i familjen. Två hundar kan hålla varandra sällskap vilket gör att det blir mindre ensamtid, även om sällskapet av en annan hund inte kan ersätta sällskapet av en människa. Möjligheten att leka och kommunicera med ett annat djur av samma art ska inte heller underskattas. 

Något som kan vara både en fördel och en nackdel med att ha flera hundar är att de har en tendens att ta efter varandra. Har du en hund som uppför sig väl är sannolikheten att en ny hund snappar upp uppskattade beteenden stor. Men på samma sätt får du räkna med att en ny hund härmar också mindre uppskattade beteenden.

Alla hundar uppskattar inte sällskapet av en till hund

Även om många hundar har stort utbyte av en hundkompis i hemmet är det viktigt att komma ihåg att det inte gäller alla. En del hundar uppskattar inte alls andra hundar och andra trivs bättre med att träffa utvalda hundkompisar då och då. 

Det finns hundar som trivs bäst som ensamhund, och helt enkelt inte gillar att det kommer in andra hundar i flocken/familjen. En del hundar kommer över detta efter en tid och finner en acceptans, men det är långt ifrån alltid.