Framtänderna position ger ingen fullständig bild av individens bettförhållanden och bör därför enbart betraktas som första steget i en bettvärdering.

Överkäkens framtänder skall täcka underkäkens. Underkäkens hörntand (canintand) är en av de mest stabila referenspunkterna i hela munnen. I idealfallet ska underkäkens hörntand passa exakt mellan överkäkens hörntand och den tredje framtanden.

Underkäkens bredd måste vara tillräcklig för att tillåta att hörntänderna når sin position vid sammanbitning utan att orsaka tryck mot överkäkständerna eller mot mjukvävnaden.