Siffrorna bygger på samlad skadestatistik från Agria Sverige mellan åren 1995-2002 för alla försäkrade hundar, både renrasiga och blandraser.

  1. Livmoderinflammation
  2. Hudtumör
  3. Juvertumör
  4. Öroninflammation
  5. Traumatiska skador hud (skärsår, bitsår, slitsår, sticksår etc)
  6. Gastroenterit
  7. Hälta
  8. Pyodermi
  9. Akut tonsillit
  10. Akut analsäcksinflammation