Att hundar drabbas av algförgiftning är inte speciellt vanligt, men det händer. Därför är det viktigt att hålla koll på sin hund så att den inte badar och dricker vatten som har eller kan ha blågröna alger.

Symtom

Symtomen för algförgiftning kommer snabbt, i vissa fall redan inom 30 minuter. De varierar i styrka beroende på hur gammal hunden är, hur mycket alger den fått i sig och hur mycket den ätit innan.

De första symtomen är att hunden blir orolig, börjar darra och kräkas. Redan då måste hunden komma i omedelbar kontakt med veterinären.

Nästa tecken är att hunden får kramper. Hunden vinglar, ramlar omkull och kan inte resa sig igen. Förgiftningen gör att både lever och njurar slås ut med urinförgiftning, gulsot och dödsfall som följd.

Men det går att rädda en algförgiftad hund om man kommer till veterinären direkt. På väg in till veterinären bör man ringa och förvarna kliniken som ligger närmast. Minuterna är viktiga. Om hunden visar symtom, se till att den har tillgång till rent vatten, men ge den inte något att äta.

Du bör kontakta veterinär omedelbart om din hund efter att ha druckit algvatten:

  • Är orolig
  • Darrar
  • Kräks
  • Vinglar
  • Krampar