Ofta medför allergin att hunden får enerverande klåda, vilket kan vara mycket plågsamt. Dessutom måste man förhindra att hunden kliar sönder sig. Självförvållade skador kan bli sekundärt infekterade och det försvårar den allmänna sjukdomsbilden.

Atopi - luftburen allergi

Hundar kan ha flera olika sorters allergier. Atopi innebär att hunden har en medfödd överkänslighet mot vissa ämnen som inandas. För att atopi ska uppstå måste hunden tidigare ha kommit i kontakt med de ämnen, allergener, som den reagerar på. Vid den tidigare kontakten bildas antikroppar och när hunden på nytt kommer i kontakt med dessa ämnen uppvisas en allergisk reaktion.

Foder- och kontaktallergi

Hundar som är foderallergiker får allergiska reaktioner genom födointaget och ofta överkänsliga mot olika proteiner. Hundar kan också vara kontaktallergiker och uppvisa allergiska symptom när huden kommer i kontakt med vissa ämnen. Liksom vid atopi, krävs för att kontaktallergi ska uppstå att hundens hud kommit i kontakt med ämnen som orsakat bildning av antikroppar. Reaktionen uppstår när dessa allergener på nytt kommer i kontakt med huden.

Fodermedelsallergier och kontaktallergier är betydligt ovanligare än atopi hos hund.