Analsäckarna på hunden är två små körtlar som sitter precis innanför analöppningen. I säckarna samlas ett, för oss människor, mycket illaluktande sekret som normalt sett töms ut regelbundet när hunden bajsar.

Man vet inte riktigt vilken funktion sekretet har men troligtvis ska det ha en smörjande effekt och fungera revirmarkerande.

Inflammerade analsäckar medför mycket smärta för hunden. Sekretet blir vid en inflammation blodigt, varigt och trögflytande och utförsgångarna kan svullna så det blir svårt för hunden att tömma analsäckarna utan hjälp av en veterinär.

I bästa fall kan veterinären hjälpa hunden genom att klämma ut innehållet. Om inflammationen hunnit bli kraftig kan det bildas en böld i området som så småningom spricker.

Går att operera

Vissa hundar drabbas av analsäcksinflammation en enda gång i livet. För andra kan problemen vara återkommande. Till att börja med kan man eventuellt försöka förhindra inflammationer genom att regelbundet hjälpa hunden att tömma analsäckarna. Blir problemen ständigt återkommande kan man operera bort analsäckarna.

Typiska symptom på analsäcksinflammation är att hunden slickar sig mycket i rumpan och ”åker kana” på baken.

Så gäller hundförsäkringen

Agrias hundförsäkring gäller för veterinärvård i samband med analsäcksproblem. Som vanligt gäller dock att de allmänna villkoren, till exempel att hunden är frisk när försäkringen tecknas, är uppfyllda.