Troligtvis så är det en rad olika faktorer som samverkar när en hund utvecklar bronkit. Ofta är det äldre hundar av mindre raser som drabbas. Sjukdomen innebär en ökad slemproduktion i de övre luftvägarna. Hos hund är det svårt att märka den ökade mängden slem i luftvägarna eftersom hundar sväljer slemmet istället för att spotta ut det som människor med bronkit oftast gör.

Diagnosen bronkit hos hund ställs därför genom följande tre kriterier:

  • Kronisk hosta
  • Ökad slemproduktion
  • Uteslutande av andra orsaker till kronisk hosta som hjärtsvikt, lunginflammation eller tumörsjukdomar.

Även om man som djurägare kan ha svårt att märka den ökade slemproduktionen så leder den på lång sikt till att luftvägarna förträngs och skadas samt att en kronisk inflammation uppstår. Hostan som bronkit medför är troligtvis den vanligaste orsaken till att sjukdomen upptäcks. Ibland blir hostan värre vid ansträngning och i enstaka fall kan hunden bli tröttare.

Diagnos

Att ställa diagnosen bronkit handlar mycket om att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom. Ofta så röntgar veterinären lungorna för att bedöma hur luftrören ser ut samt för att kunna utesluta diagnoser som tumörer och lunginflammation.

Ibland kan veterinären också göra ett ultraljud av hjärtat eftersom hundar med ökad risk för kronisk bronkit är desamma som de med hjärtsvikt. Det test som bäst bedömer tillståndet i luftvägarna är dock bronkoskopi, som innebär att man för ned en kamera i luftrören för att inspektera eventuella förändringar. Veterinären kan också utföra en så kallad bronkialsköljning för att se om luftvägarna är inflammerade eller infekterade.

Behandling

Behandlingen av en hund med kronisk bronkit kan vara svår eftersom grundorsaken inte alltid är fastställd. Antiinflammatorisk behandling är den som har bäst effekt. Ibland kan kortison sättas in men eftersom biverkningarna kan vara värre än bronkit-symtomen blir det en balansgång. Veterinärens viktigaste roll kan därför vara att förklara för djurägaren att hostan i sig vid kronisk bronkit inte är farlig. Om inte kortisonet effektivt minskar hostan utan endast ger biverkningar är det kanske bättre att avstå behandling.

En åtgärd som dock kan vara mycket effektiv är bantning. Viktminskning av en tjock hund gör det nämligen lättare för den att andas, ökar syresättningen av blodet samt förbättrar blodcirkulationen.