Efter ett anfall är många hundar desorienterade och förvirrade, en del är påtagligt hungriga och/eller törstiga, många blir trötta och sover mycket dygnet efter. Enstaka hundar kan uppträda aggressivt. Andra hundar i närheten kan reagera negativ på dessa beteendförändringar.

Epilepsi kan vara livshotande

Om anfallen blir långa, mer än 5-10 minuter, eller om anfallen avlöser varandra utan att hunden hinner normaliseras mellan, har det uppstått ett tillstånd som kan vara livshotande – ett status epilepticus. Detta kräver omedelbar veterinärbehandling.

Då hunden har fått ett första anfall, är det svårt att veta om och när nästa anfall kommer. För många individer kommer det fler anfall, för enstaka hundar händer det inte igen.

Idiopatisk epilepsi kan vara ärftligt

Om det första anfallet kommer under hundens första tre levnadsår kan Idiopatisk epilepsi misstänkas. Detta tillstånd beror på en störning i impulsfrisättningen i hjärnan, orsaken är inte fastställd.  Ärftliga faktorer tros påverka, då Idiopatisk epilepsi är vanligare inom vissa raser.

Kramper och anfall kan också bero på andra bakomliggande problem med lever, njure, hjärta, rubbningar i salt- eller sockerbalans. Andra förändringar i hjärnan, såsom hjärnhinneinflammation, hjärnskakning eller tumörer kan också orsaka epilepsi.

I dessa fall är epilepsin sekundär och behandlingen inriktas på de bakomliggande sjukdomarna. Denna sekundära epilepsi visar sig ofta hos den medelålders till äldre hunden. Även medfödda missbildningar kan ligga bakom. Provtagning vid utredning kan innefatta blod och urinprov, EKG, hjärtultraljud och röntgen, ibland också datortomografi eller magnetröntgenundersökning.

Kan lindras men inte botas

Idiopatisk epilepsi kan inte botas. Med behandling får de flesta hundar mindre intensiva anfall och anfallen kommer med längre intervall. Fenobarbital (Fenemal) är det preparat som behandlingen i de flesta fall startas med. Det tar ett par veckor för kroppen att vänja sig vid medicineringen och många hundar upplevs som tröttare den första tiden.

När medicinsk behandling ska sättas in avgörs av din veterinär, det är många faktorer att ta hänsyn till.

Om din hund får ett epileptiskt anfall:

  • Ta tid! Om inte anfallet går över på ett par minuter eller om det genast kommer nya anfall bör veterinär kontaktas akut.
  • Om det endast kommer ett anfall som är kort – låt hunden vara i stillhet i ett tyst rum med dämpad belysning. Beställ tid hos veterinär för en undersökning när det är möjligt, det är troligtvis inte nödvändigt att åka akut om det endast kommer ett enstaka anfall.
  • Stoppa inte några fingrar i hundens mun, försök inte heller dra ut tungan – det är stor risk att du själv blir skadad. Trots att ett anfall ser mycket dramatiskt ut, är det mycket sällan som hunden skadar sig allvarligt under själva anfallet.
  • För dagbok – notera datum och tidpunkt för anfall, hur länge det varar och om någon utlösande faktor kan identifieras.