För både tikens och valparnas skull är det alltid bättre med en normal förlossning. Vid förlossningen utsöndras hormoner som påverkar tikens modersinstinkter och mjölkproduktion. Så riskerna vid ett planerat kejsarsnitt är bland annat att tiken inte tar hand om valparna eller får problem med mjölkproduktionen.

Operation med risker

Kejsarsnitt rekommenderas inte utan ett tydligt veterinärmedicinskt skäl, eftersom det är en stor operation som innehåller vissa risker. Tiken snittas alltid under narkos och narkosämnena sprids även till valparna genom moderkakan. Så alla risker och eventuella komplikationer som tillhör sövning och uppvakning kan drabba både tiken och de nyfödda valparna.

Kejsarsnitt, som alla andra operationer, har även en risk för infektion – såret kan bli infekterat eller inte läka som det ska. Infektionsrisken är ännu högre eftersom när valparna diar så kan de råka bita, klösa eller spraka på tikens sår.

Förlossningskomplikationer

Håll koll på tecken på förlossning för att märka när den är igång – och för att kunna upptäcka eventuella komplikationer. Hundens dräktighet är vanligtvis 57-72 dagar från parning och 63 +/- 1 dagar från ovulationen. Om det har gått mer än 64 dagar från ovulationen och förlossning är inte igång bör du kontakta veterinär.

Kontrollera även tikens kroppstemperatur med jämna mellanrum. När kroppstemperaturen sjunker till mindre än 37°C borde förlossningen börja inom ett dygn. När kroppstemperaturen stabiliserats borde första valpen komma inom 12 timmar.

Veterinären undersöker hur tiken och valparna mår och bedömer sedan om det verkar finnas komplikationer med förlossningen. Eventuella komplikationer går oftast att behandla hos veterinären med hjälp av medicin. Om förlossningen går inte som den ska eller det uppstår svåra komplikationer, som trots behandling går inte bort, är kejsarsnitt ett rekommenderat alternativ.

Kontakta veterinär om:

  • tiken får brun- eller grönaktiga flytningar utan att en valp födds snart efter
  • tiken har krystat intensivt i mer än 20 minuter men inga valpar födds
  • värkarna har varit svaga, oregelbundna och ineffektiva i 2-4 timmar
  • det har gått mer än 4 timmar sedan föregående valps födsel
  • tikens allmäntillstånd är påverkat under förlossningen eller tiken var mycket smärtor

När ersätter vi kejsarsnitt?

Agria Veterinärvård

Agria Veterinärvård ersätter ett kejsarsnitt. Tiken måste vara minst 20 månader gammal.

Ersättning kan betalas endast om tiken inte förlösts med kejsarsnitt tidigare och att tiken bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling.

För bostonterrier, engelsk bulldogg och fransk bulldogg samt chihuahua ersätts ett kejsarsnitt om tiken bevisligen har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar har fötts utan kejsarsnitt.

När vi ersätter kejsarsnitt, ersätts även behandling innan snittet, som ultraljud, samt eventuella komplikationer.

Agria Avel veterinärvård

Försäkringen gäller för ytterligare ett kejsarsnitt utöver vad som annars gäller enligt Agria Veterinärvård.

Kejsarsnitt ersätts endast om tiken bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling.

För bostonterrier, engelsk bulldogg och fransk bulldogg samt chihuahua ersätts inte kejsarsnitt.

När vi ersätter kejsarsnitt, ersätts även behandling innan snittet, som ultraljud, samt eventuella komplikationer.

Exempelfall
3 år gamla labradoren Myy är dräktig för första gången. Det har gått 64 dygn från ovulationen. Myys kroppstemperatur har sjunkit ner till 37°C två dygn sedan och stigit upp till över 38°C i förrgår. Myy har varit rastlös sedan i förrgår, hon har genomskinliga flytningar och svaga sammandragningar. Nu har flytningarna blivit grönaktiga och Myy krystar inte och inga valpar syns. 

Veterinären tycker att Myy mår bra och att livmoderhalsen är helt öppen. Ultraljudet visar att valpen som ska komma ut först har en lägre puls än de andra valparna. Myy behandlas med medicin men hon börjar fortfarande inte krysta. Veterinären och ägaren bestämmer att Myy ska snittas. Myys veterinärvårdförsäkring ersätter kejsarsnittet.

När ersätter vi inte?

Alla ersättningar för kejsarsnitt regleras alltid från fall till fall och enligt våra villkor. Kejsarsnitt ersätts inte om:

  • Tiken har förlöst med kejsarsnitt förut mer än en gång
  • Det gäller ett planerat kejsarsnitt
  • Förlossningen har inte börjat
Exempelfall
Tipsu är en 4 år gammal tibetansk spaniel som är dräktig för första gången. Hon har varit dräktig i 62 dygn från ovulationen. Tipsu har varit rastlös hela dagen, bäddat, byggt bo och flämtat. Ägaren har följt Tipsus kroppstemperatur som under dagen har sjunkit till under 38°C. Ägaren tar Tipsu till veterinären för en undersökning.

Veterinären undersöker Tipsu och tycker att hon mår utmärkt, temperaturen är bara lite lägre än normalt (37,5°C), och livmoderhalsen är endast lite öppen. Blodprovet visar att calcium-värdet är normalt. Ultraljudet visar att alla valpar har en normal puls. Det är mycket sannolikt att förlossningen inte har börjat ordentligt än. Veterinären rådgör ägaren att åka hem och hålla koll på Tipsu. I detta fall skulle försäkringen inte ersätta kejsarsnitt.