Insektsbett på hund

Foto: Bee Thalin

Insekter som bits eller sticks finns det många av. Huden runt bettet kan rodna och klia lite, men annars är insektsbett oftast ofarliga.

Det finns många insekter som antingen bits eller sticks. De som vanligen orsakar besvär för hunden är bin, getingar, jordgetingar, humlor, myror, knott och mygg. De flesta stick eller bit orsakar endast obehag i form av exempelvis svullnad eller lokal smärta - precis som hos människan.

Vissa fästingmedel (bl.a. Bayvantic) ger skydd även mot insektsbett.

Överkänslighet

Vissa hundar är dock kraftigt överkänsliga och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Som regel kan man säga - ju fler stick desto större risk för en kraftig reaktion hos hunden. Om din hund blir allmänpåverkad eller får en allergisk chock - kontakta alltid veterinär.

Munhåla och svalg

Om din hund blir stungen i munhålan eller svalget är risken större att din hund blir dålig. Slemhinnorna i luftvägarna kan då svullna och hunden kan få svårt att andas. Kontakta alltid veterinär om det händer din hund.

Gör så här vid insektsbett

  • Inspektera hunden.
  • Ta bort eventuell gadd och tvätta rent.
  • Använd krage om hunden kliar eller slickar på området.
  • Rör det sig om enstaka eller många stick?
  • Är hundens allmäntillstånd dåligt? Är den trött och blek i slemmhinnorna?
  • Håll hunden under uppsikt den närmaste timmen.
  • Kontakta veterinär om hunden blir dålig.
Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg