Det finns många insekter som antingen bits eller sticks. De som vanligen orsakar besvär för hunden är bin, getingar, jordgetingar, humlor, myror, knott och mygg. De flesta stick eller bit orsakar endast obehag i form av exempelvis svullnad eller lokal smärta - precis som hos människan.

Symtom

I de allra flesta fall är ett enstaka geting- eller bistick helt ofarligt för en hund. Hunden kan få en lokal rodnad eller svullna lite på stickstället utan att det är någon fara. Den kan också bli lite öm på stickstället i några timmar. Vid lätta till måttliga angrepp får hunden små rodnader och svullnader i huden. Dessa bett kan klia intensivt. Hundar som blir svårt bitna alternativt är känsliga mot denna typ av bett kan få en anafylaktisk chock. I sådana fall måste veterinär uppsökas omgående.

Allergiska hundar kan bli allmänpåverkade, kräkas, få andningsbesvär eller svullna kraftigt.

Munhåla och svalg

Hundar blir ofta stuckna i ansiktet eller i munnen efter att ha varit alltför nyfikna vilket kan orsaka svullnader i andningsvägarna som gör det svårt att andas. Blir din hund stucken många gånger eller i halsen så håll den under noggrann observation och kontakta veterinär direkt om den blir påverkad.

Om din hund blir stungen i munhålan eller svalget är risken större att din hund blir dålig. Slemhinnorna i luftvägarna kan då svullna och hunden kan få svårt att andas. Kontakta alltid veterinär om det händer din hund.

Gör så här vid insektsbett

Ett ”vanligt” stick behöver oftast inte behandlas men om du ser att gadden sitter kvar bör du försöka få bort den. Ibland kan kyla, via till exempel en kylklamp i en handduk, lindra den värsta smärtan och svullnaden.

 • Inspektera hunden
 • Ta bort eventuell gadd och tvätta rent
 • Använd krage om hunden kliar eller slickar på området
 • Rör det sig om enstaka eller många stick?
 • Är hundens allmäntillstånd dåligt? Är den trött och blek i slemhinnorna?
 • Håll hunden under uppsikt den närmaste timmen
 • Kontakta veterinär om hunden blir dålig

Ibland kan det vara svårt att skilja ett insektsstick från ett ormbett. Kontakta därför veterinär för rådgivning om du misstänker att det kan röra sig om ett ormbett eftersom ett sådant alltid måste behandlas.

Överkänslighet

Vissa hundar är dock kraftigt överkänsliga och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Som regel kan man säga - ju fler stick desto större risk för en kraftig reaktion hos hunden. Om hunden skulle få många stick samtidigt ökar också risken för en allergichock. Om din hund blir allmänpåverkad eller får en allergisk chock - kontakta alltid veterinär.

Undvik insekterna

Det går att ta till några knep för att undvika att din hund får många bett. Är det väldigt mycket insekter kan det vara bra att hålla hunden inne de tider på dygnet det är som värst. Vissa fästingmedel ger skydd även mot insektsbett - fråga din veterinär.

Det är ofta tunnpälsade hundar som drabbas värst av betten. Områden som ansikte, benens insidor och mage brukar vara mest utsatta och kan behöva skyddas. Ben och mage kan exempelvis skyddas med kläder,

Kontakta veterinär vid tecken på:

 • Allmänpåverkan, kräkningar, andningsbesvär, kraftig svullnad (framförallt i ansikte eller hals)
 • Om du vet att ditt djur tidigare reagerat med överkänslighet
 • Vid stick i munhåla och svalg
 • Om det är en valp eller ett äldre djur som drabbats av flera stick
 • Om du misstänker att hunden kan ha blivit ormbiten istället för getingstucken