Socker bov även bland djur

Täta intag av sockerhaltig föda ökar risken att få karies. Klibbiga och sega födoämnen fastnar i munhålan. Bakterierna får då möjlighet att utnyttja sockret under längre tid och mer syra bildas.

Emalj, kroppens hårdaste vävnad, utgör tandkronans ytskikt. Resten av tandens hårdvävnad utgörs av dentin. Vanligen startar ett kariesangrepp i emaljytan. Om angreppet får fortsätta faller emaljens ytskikt samman och ett synligt hål har bildats.

Kan få tandvärk

Om sönderfallet av tandsubstans når in i dentinet är kariesskadan allvarlig. Skadliga bakteriesubstanser kan nå tandpulpan via kanalsystem i dentinet och ge upphov till kraftig pulpainflammation. Det är sannolikt att detta tillstånd, på samma sätt som hos människa, kan ge upphov till kraftig tandvärk hos hund.

Om inflammationen i pulpan leder till att pulpavävnaden dör finns det risk för att infektionen når rotspetsen och sprids ut i omgivande benvävnad.

Kindtänder oftast drabbade

Karies förekommer mest frekvent på de bakersta tänderna i bettet. Där har tänderna stora tuggytor och syrabildanden bakterier och födoämnen kan lättare få fäste.

Kariesskador kan leda till böldbildning, speciellt vanligt är detta om överkäkens kindtänder är allvarligt skadade.

Behandling av kariesskador innebär att angripna områden på tanden avlägsnas och ersätts med plastmaterial eller amalgam. Om infektionen nått pulpan kan rotbehandling bli aktuellt. I praktiken är det ofta lämpligast att ta bort gravt kariesskadade tänder.