Varför är vissa läkemedel farliga för hundar?

Läkemedel bryts ner på ett annat sätt i hundens kropp än i människans kropp. Läkemedlen kan brytas ned långsammare, eller inte alls. Dessutom kan de förvandlas till en livsfarlig substans i hundens lever.

Värktabletter avsedda för människor bör aldrig ges till hunden, om inte veterinären har ordinerat så. I sådana fall bör veterinärens angivna dosering följas noggrant.

Förvara läkemedel oåtkomligt för hunden

De vanligaste läkemedel som kan orsaka förgiftning hos hund är ibuprofen och paracetamol. Men egentligen kan vilken som helst läkemedel bli farlig i stora mängder, så det är alltid bra att förvara medicinen i ett ställe som hunden inte kommer åt.   

- Det är även viktigt att bevara hundens egna mediciner utanför hundens räckhåll eftersom vissa mediciner avsedda för djur är smaksatta så att de ska vara lättare att ge till hunden. Därför kan hunden smaska i sig ett helt paket medicin om den är lätt tillgänglig, varnar Agrias veterinär Marika Melamies.

Ibuprofen

Finns bland annat i Burana och Ibumax

Överdos av ibuprofen orsakar oftast symtom i magtarmkanalen, såsom kräkringar, diarré, blod i avföring, magsmärta och sår i magsäcken och tolvringertarmen (duodenum).

Giftig dos: en dos upp till 100 mg/kg kroppsvikt kan orsaka besvär i magtarmkanalen. Så exempelvis för en hund som väger 8 kg: 2 tabletter av 400mg starkt Burana.

Om hunden får i sig mer är 175 mg/kg kroppsvikt finns det risk för njursvikt. Vid doser som är större än 400mg/kg kroppsvikt drabbas hunden av problem med centralnervsystem och hunden kan hamna i koma.

Paracetamol

Finns bland annat i Panadol

En stor dos av paracetamol kan orsaka symtom på förgiftning eller leverskador. Vanliga symtom på förgiftning är kräkningar, magsmärta och slöhet. Symtom på leverskada är att huden, slemhinnorna och ögonvitorna börjar gulna.

Giftig dos: 75-100 mg/kg kroppsvikt. Så exempelvis för en hund som väger 10 kg: 1,5-2 tabletter av 500mg starkt Panadol.

Symtom på förgiftning

Vanliga symtom på förgiftning är kräkningar och diarré, skakningar, andningsbesvär och dreglande. Symtomen varierar beroende på vilken läkedmedel hunden har fått i sig och hur mycket.

De flesta symtomen syns direkt, men till exempel njursvikt eller leverskador kan visa sig senare, ibland först efter några veckor. Därför är det viktigt att kontakta veterinär om du misstänker eller vet att hunden har ätit upp någon medicin, även om hunden inte visar några symtom.

När ska man kontakta veterinär?

Om du vet eller misstänker att hunden har ätit värktabletter eller andra läkemedel kontakta veterinär omedelbart. Samma gäller om hunden visar symtom på förgiftning.

Försök att ta reda på vad och hur mycket hunden har fått i sig samt hur länge sen det var hunden åt upp medicinen. Ta gärna med läkemedelsförpackningen till veterinären.