Varför är pyometra en viktig sjukdom?

Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar av alla raser och den vanligaste orsaken till bukoperation på tikar. I genomsnitt drabbas var fjärde tik av sjukdomen innan de fyllt 10 år. Pyometra är en allvarlig sjukdom, som leder till döden om den inte behandlas. Trots moderna behandlingsmetoder kan vissa tikar få komplikationer och det inte alla som överlever en operation. Dödligheten i sjukdomen är cirka tre till fyra procent. Eftersom sjukdomen är så vanlig är det många tikar som drabbas och behandlingen medför stora kostnader för djurägare och försäkringsbolag.

Trots mycket forskning om pyometra är det fortfarande mycket man inte vet om dess utveckling, men det är både hormoner och bakterier som bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Hormonerna (någon slags rubbning i hormonbalansen eller ökad känslighet för normala hormonnivåer) gör livmodern mottaglig för infektion med bakterier. Den dominerande bakterien vid livmoderinflammation är Escherichia coli (vanlig bakterie i tarmen).

Hur märker man om tiken drabbats av pyometra?

Livmoderinflammationens förlopp kan vara allt ifrån plötslig död i chock pga. kraftig reaktion på bakterier som förökar sig i blodbanorna eller bakteriegifter i blodet. Sjukdomen kan också ha en långsammare gradvis utveckling över flera löpcykler med tilltagande symtom.

Ett vanligt förekommande sjukdomstecken är variga, brun-röda, illaluktande flytningar från slidmynningen (förutsatt att livmoderhalsen är öppen, i vissa fall kan den vara sluten och då syns inga flytningar). Andra vanliga symptom är feber eller undertemperatur, ökade hjärt- och andningsfrekvenser, ökad törst, ökad urinering, sänkt allmäntillstånd, slöhet, ont i buken, minskad aptit, kräkningar eller diarré. Det är inte alla tikar som har de vanligaste symptomen. Ibland kan bakbenshälta eller stelhet vara det enda anledningen till att djurägaren märker att något är fel med tiken. Då är det också svårare för en veterinär att misstänka livmoderinflammation direkt.

För att efter en första veterinärundersökning bekräfta diagnosen livmoderinflammation undersöks ofta tikens buk med ultraljud eller röntgen. Där syns den vätskefyllda och förändrade livmodern. Ofta tar veterinären även blodprover för att kontrollera hur kroppens övriga organ fungerar och om de är påverkade av sjukdomen.

Vissa raser drabbas oftare än andra

Enligt studier och statistik är raser med hög risk att utveckla sjukdomen: långhårig collie, rottweiler, cavalier king charles spaniel, golden retriever och engelsk cocker spaniel. Raser med låg risk att utveckla pyometra är: drever, schäfer, miniatyrtax, tax (vanlig storlek) och hamiltonstövare.  Dessa resultat tyder på att det finns någon ärftlig egenskap som bidrar till utvecklingen av livmoderinflammation.

Riskfaktorer

Livmoderinflammationer uppträder framför allt hos medelålders och äldre tikar. Dock kan tikar i alla åldrar drabbas om de hormonbehandlats för uppskjutande av löpning eller med vissa ”abortsprutor” (östrogener). Symtomen på sjukdomen uppträder vanligen två till tre månader efter löp, under perioden ”efterlöpet” (metöstrus). Vissa fall diagnosticeras inte förrän tiken är i viloperioden mellan löpen (anöstrus), men då har sjukdomen sannolikt funnits redan i efterlöpsperioden. När pyometra inducerats av en hormonbehandling kan sjukdomstecknen uppträda mycket snart efter avslutad behandling.

Hur behandlas pyometra?

Den vanligaste enda helt effektiva behandlingen för pyometra är kirurgisk, det vill säga bortopererande av livmoder och äggstockar (ovariohysterektomi). Efter det kirurgiska ingreppet är tiken kvar ett till två dygn på sjukhuset i okomplicerade fall. I de fall där komplikationer uppstår (tex blödningar, att livmodern är så skör att den spricker eller då det har blivit bukhinneinflammation), kan tiken behöva behandlas många dagar på djursjukhuset.

Vissa tikar har så nedsatt allmäntillstånd att de inte överlever, trots intensivvårdsbehandling, så pyometra är verkligen en sjukdom att ta på allvar.

Efter en ovariohysterektomi ses ”biverkningar” hos vissa av tikarna som har att göra med avsaknaden av hormonproduktion. Vanliga biverkningar till själva operationen är viktuppgång (trots samma matintag), ökad aptit, förändrad pälskvalitet (syns framför allt hos långhåriga raser) och i 10 procent av fallen urinläckage (inkontinens).

I de fall där det finns ett mycket starkt önskemål att använda tiken till avel finns det möjlighet att behandla sjukdomen medicinskt, om livmoderhalsen är öppen och tikens allmäntillstånd inte är allvarligt dämpat. Vid medicinsk behandling använder man medel som både öppnar livmoderhalsen och drar samman livmodern så att varet töms ut. Samtidigt behandlar man med antibiotika mot bakterieinfektionen under lång tid, cirka veckor.

Den medicinska behandlingen kan ibland kombineras med dräner in till livmodern. Med de medicinska behandlingar som finns att tillgå idag är dock risken stor för att livmoderinflammationen återkommer under nästa löpperiod (och fruktsamheten blir också något försämrad). Den bakomliggande förändringen i tikens livmoder och orsaken till att den var känslig för bakterieinfektion är inte ”botad”. Tiken bör alltså i så fall paras direkt på nästa löp innan hon får återfall av sjukdomen. Eventuellt arv av ökad benägenhet för sjukdomen bör också beaktas i de fall där den uppkommit spontant (utan hormonbehandling).