Rent allmänt ska du alltid tänka på att närma dig en skadad hund försiktigt utan att för den sakens skull smyga på den. Prata lugnt med hunden när du närmar dig så att den märker att du kommer. Hur snäll hunden än är till vardags ska du alltid sätta en nossnara på den innan du börjar hjälpa den så att du inte riskerar att bli biten.

Andning

Lyssna efter andning och titta om bröstkorgen och buken rör sig. Om hunden andas väldigt svagt kan det vara svårt att se och ett litet trick man kan ta till är att hålla en spegel/blank yta framför nosen på hunden och kolla om det bildas imma.

Benbrott

Kraftig svullnad och en onormal rörlighet tyder på att något är brutet. Förhindra rörelse i brottet och använd gärna pinnar eller liknande för att spjäla benet. Om det finns en sårskada i samband med frakturen är det viktigt att bandagera såret direkt för att hindra bakterier från att komma in.

Förhindra hunden från att resa sig genom att trycka ned huvudet. Lyft hunden med ryggen rak. Använd gärna filt, jacka eller liknande för att lyfta hunden. Om du misstänker att ryggen är skadad försök använda något hårt som bår.

Blödningar

En kraftig blödning med ljust blod tyder på en artärblödning och den behöver stoppas med tryckförband. Tryck tjocka lager med kompresser, en t-shirt eller vad du har mot såret.

En blödning på ett ben stoppas med en stas. Dra åt ett rep, koppel eller liknande ovanför skadan. Observera att stasen endast ska sitta på 20 minuter åt gången annars kan det medföra svåra cirkulationsrubbningar.

Bukskada

En stor bukskada orsakad av till exempel vildsvinsbetar kan leda till att tarmar och andra organ hänger ut. Förhindra att det blir mer smutsigt än vad det redan är och håll organen fuktiga, gärna med en fuktig t-shirt, plastpåsar eller liknande. Inre organ tar nämligen stor skada av att bli torra. Om du har tillgång till koksalt eller rent vatten skölj med det.

Diskbråk

Är vanligt på jakthundar som tax, drever och basset. Om hunden visar tecken på att ha ont i ryggen låt den vila och lyft den alltid med rak rygg. Vid tecken på vinglighet eller förlamningstendenser uppsök alltid veterinär.

Drunkning

Ruska vattnet ur hunden genom att hålla upp den i bakbenen eller lägga den på sidan med huvudet nedåt. Gnugga den torr för att få upp både värme och cirkulation.

Hjärta

Känn efter om hundens hjärta slår. Du hittar pulsen enklast bakom armbågen alternativt på insidan av låret.

Hältor

Vrickningar kan vara ledbandsskador som kräver operation. Korsbandsskador måste till exempel alltid åtgärdas. Ta det därför alltid försiktigt med en halt hund!

Lungödem

Om hunden har en ökad andning efter jakt kan den ha drabbats utav lungödem (kallas ibland för jaktödem) vilket innebär att den har fått vätska i lungorna. Lungödem behandlas med vätskedrivande medicin och syrgas.

Slemhinnor

Kontrollera hundens slemhinnor i munnen eller under ögat. Är de blåaktiga tyder det på andnings- eller cirkulationsproblem. Vita (ljusa) slemhinnor är ett tecken på inre blödningar.

Stickskador

Jakthundar får ofta stickskador av pinnar och liknande i ljumsken och bringan. Låt föremålet sitta kvar och ta hunden till veterinär. Drar du bort det är risken för att en del blir kvar eller förblödning större.

Sårskador

Glipande sårskador ska helst sys inom 6-8 timmar och absolut inom ett dygn. Rengör dem genom att spola med koksalt så fort som möjligt.

Sår i närheten av leder eller på baksidan av benens nedre delar kan vara senskador och innebär en ökad risk för komplikationer.

Trampdyneskador bör alltid sys så att de läker från djupet och ut. Det påskyndar läkningsprocessen avsevärt.

Vattensvans

Kallas ibland för retrieversvans. Hunden kan drabbas om den blir nedkyld i kombination med hård ansträngning (Obs! den behöver inte ha badat). Det är en inflammation som går över med värme, vila och antiinflammatorisk behandling.

Ögonskador

Kan vara svåra att bedöma. Ser du repor på hornhinnan, blödningar eller liknande så ska hunden genast till veterinär. Håll ögat fuktigt under transporten med hjälp av en kompress tryckt mot ögat för då kan det gå att rädda ögat.