Botemedlet för en hund som fått i sig råttgift är K-vitamin. Det bör ges i ca 10-30 dagar beroende på vilken sorts råttgift din hund fått i sig.

Storlek på hund och mängd råttgift spelar roll

Det tar i allmänhet 3-5 dagar innan en hund reagerar på råttgiftet. Vad som är viktigt att komma ihåg är att hur snabbt giftet verkar beror på hundens storlek och mängden gift. En liten hund kan dö av samma mängd gift som en hund av större modell "endast" blir sjuk av. Upprepade små intag är ofta värre än motsvarande mängd vid ett tillfälle.

Om du misstänker att ditt djur ätit råttgift eller har symtom, kontakta veterinär eller djursjukhus.

Förblöder av inre blödningar

Symptomen hos en obehandlad hund som ätit råttgift är ospecifika. Ofta märks förgiftningen inte på annat sätt än att hunden blir trött och slemhinnorna är bleka. Hunden kan också få svårt att andas och orkar till slut inte att gå.

Hunden kan förblöda av inre blödningar. Det räcker ibland att den rör på sig, stöter emot saker och flämtar mycket för att små blödningar som inte upphör, ska uppstå. Dessa hundar brukar förblöda in mot brösthålan eller mot buken.

Behandlas med K-vitamin

Behandling ges i form av K-vitamin, både för att förebygga blödning och som en del av behandlingen för de individer som hunnit utveckla blödningssymptom. Behandlingens längd avgörs av vilken typ av råttgift hunden  fått i sig. Ibland tas också blodprov för att kunna avgöra när behandlingen med K-vitamin kan avslutas.

Övrig understödjande behandling kan också bli nödvändig i de fall hunden har hunnit utveckla kraftiga symptom. Vila är en viktig del av behandlingen om hunden har hunnit utveckla blödningssymptom för att undvika att nya blödningar uppstår.

Viktigast är att förebygga förgiftning. Lägg inte ut råttgift så att hundar och barn kan komma åt det.

Om du misstänker att din hund fått i sig råttgift, gör så här:

  • Ta med paketet eller uppgifter om giftet till veterinären.
  • Försök avgöra om hunden verkligen har ätit av råttgiftet.
  • Försök inte kräka hunden själv, det gör ofta mer skada än nytta.
  • Uppsök veterinär för lämplig behandling.  Hos veterinären kan det, förutom övriga åtgärder, bli aktuellt att framkalla kräkning om intaget har skett nyligen.