Nu under hösten faller ekollon och hästkastanjer till marken där de blir liggande som små frestelser för nyfikna hundar. Var därför uppmärksam när du promenerar i närheten av ekar eller kastanjeträd, och ha gärna din hund kopplad samt under uppsikt om du vet att den är matglad.

Om en mindre hund sväljer en kastanj hel så kan den också fastna i tarmen och orsaka problem på grund av det. 

Ekollon kan skada njurarna och levern

Att ekollon är farliga beror på att de innehåller stora mängder tannin. Tanninet är frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt skadar i vissa fall njurarna och levern.

Symtom på ekollonförgiftning

Får hunden i sig något enstaka ekollon stannar skadorna förhoppningsvis vid magsmärtor, men får den i sig stora mängder ekollon kan den få kräkningar och diarré.

Eventuella symtom på förgiftning är individberoende. Vissa hundar blir kraftigt påverkade, andra inte alls.

De första symtomen på ekollonförgiftning är att hunden hulkar eller kräks, verkar slö och slutar äta. Efter en stund kan den bli förstoppad för att sedan inom 2-10 dygn få en tjärliknande diarré.

Om din hund kräks, får diarré eller verkar må dåligt ska du alltid kontakta veterinär.

Hästkastanjer

Hästkastanjer kan orsaka symtom på förgiftning om hunden äter de i stora mängder.

Vanliga symtom är kräkningar och diarré. Andra symtom på förgiftning är ökad salivering, aptitlöshet, apati och olika nervsymtom.