Det första symtomet kan vara att hunden haltar, men det kan vara svårt både att lokalisera hältan till den skadade trampdynan och att hitta små glassplitter.

I trampdynan kan man ofta se ett litet sår. Vid tryck framkallas smärta och ibland sipprar lite vätska ut genom såret. Trampdynan kan ha svullnat efter det att splittret trampats in så att splittret ligger ett par millimeter under ytan.

Har du tur både syns och känns glasbiten. Det kan däremot vara svårt att få ett bra tag om glasbiten så att den går att pilla ut. Ibland måste veterinären helt enkelt göra såret större i trampdynan för att få grepp om glasbiten.

Om din hund får ett sticksår, gör så här:

  • Hindra hunden från att slicka på det ömmande området.
  • Undersök tassen. Finns det tecken på glasbitar, småsår, ömhet i trampdynan?
  • Dra ut den synliga glasbiten.
  • Sök veterinär om det inte lyckas.