Stress kan göra din hund sjuk

Hundar som utsätts för stress under lång tid kan utveckla problembeteenden. De mår inte bara psykiskt dåligt, utan kan dessutom med tiden få förhöjda kortisolvärden och så småningom nedsatt immunförsvar.

Tecken på att din hund är stressad

Stress kan ta sig olika uttryck beroende på vilken slags personlighet din hund har. En del hundar blir lättretliga och utåtagerande. De börjar göra utfall mot andra hundar på promenaderna, får problem med att lämnas ensamma och har svårt att koppla av. Andra hundar reagerar istället genom att bli passiva. Tecken på att din hund är stressad kan vara:

 • Problembeteenden (Hunden gör kanske utfall mot andra hundar eller får svårt att vara ensam)
 • Överdrivet slickande på tassar
 • Överdrivet kliande
 • Mjäll
 • Problem med rumsrenhet
 • Svårt att koppla av – Den är konstant ”på tårna”
 • Hässjande och dregglande

Visar din hund något av symptomen i listan? Tänk på att det är viktigt att uppsöka veterinär för att utesluta sjukdom även om du tror att det kan vara stress som är orsaken. Det finns sjukdomar och åkommor som ger samma symtom.

Så hjälper du en stressad hund

Om du tror att din hund är stressad gäller det att se över hundens vardag. En hund som går omkring med smärta blir ofta stressad och detsamma gäller om den är över- eller underaktiverad. Men olika hundar har olika lätt för att bli stressade och man måste därför se till hundens personlighet. Det finns flera sätt att minska och förebygga långvarig stress: 

 • Ta bort orsaken till stressen 
  Är det så att din hund blir väldigt stressad vid speciella tillfällen är det bra om du kan försöka undvika dessa situationer.
 • Ha rimliga krav på hunden
  Kräv inte för mycket av din hund - varken i vardagen eller när ni tränar tillsammans.
 • Sluta kasta boll med hunden
  Intensiva jaktlekar som boll- och pinnkastning ger ett stort påslag av stresshormoner. Välj istället lugna lekar där hunden får tänka och klura.
 • Ge mycket att tugga på 
  Att tugga och slicka har en lugnande och avstressande effekt. Därför kan det vara en bra idé att hjälpa hunden ner i varv genom att ge den ett ben eller något annat att tugga och slicka på. 
 • Ta bort bestraffningar och belöna lugnt
  Ta bort bestraffningar och korrigeringar i den utsträckning det går och undvik om möjligt de situationer där du brukar känna dig tvungen att korrigera din hund. Belöna med lugna belöningar som till exempel stora hårda godbitar som kräver lite tuggande.
 • Låt hunden använda nosen
  Nosarbete har en lugnande effekt och är ett bra alternativ till hetsigare lekar. Kasta ut hundens mat på en stor yta eller låt hunden leta efter bollen istället för att kasta med den.
 • Massera din hund
  För att hjälpa din hund ner i varv kan du massera den lugnt och metodiskt när ni sitter hemma i soffan. Då produceras välbehagshormoner som får hunden att slappna av.
Första hjälpen

Att kunna ge sin hund första hjälpen är livsviktigt.
Läs mer

Giftigt för hund

Det finns en del ämnen som är giftiga eller farliga för hunden.
Läs mer

Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektioner är vanliga speciellt hos tikar.
Läs mer

5 vanliga diagnoser

Vi listar de vanligaste sjukdomarna och skadorna. 
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg