Urinvägsinfektion hos hund orsakas oftast av tarmbakterier som letar sig upp till urinblåsan. Eftersom urinblåsan alltid är steril gör bakterierna att en infektion uppstår.

Tikar drabbas oftare än hanar av blåskatarr eftersom deras urinrör är kortare. Dessutom är ju avståndet mellan analöppningen och vaginan på tiken kortare vilket gör det lättare för bakterier att vandra upp.

Ofarligt men obehagligt

Urinvägsinfektion i sig är inte farligt för hunden men den kan i värsta fall gå upp i njurarna. Boka tid hos veterinären åtminstone dagen efter att du upptäckt urinvägsinfektionen.

Oftast rådgör klinikerna att ta urinprov själv innan veterinärbesöket. Provet skickas till laboratorium för att säkerställa vilken bakterie som orsakat infektionen så att hunden får rätt typ av antibiotika.

Kan leda till urinsten

Urinvägsinfektion läker vanligen utan problem men kan också leda till urinstensbildning. Urinstenar kan ha olika typ av sammansättning och vissa av dem kan lösas upp med hjälp av särskilt foder.

Om en urinsten skulle fastna och täppa till urinröret kan det innebära livsfara för hunden. Urinstopp leder nämligen till förgiftning som hunden dör av. Om du misstänker att din hund inte kan kissa måste du därför alltid ta hunden till veterinär akut!

Rasta ofta och ge mycket vatten

För att minska risken att hunden ska drabbas av urinvägsinfektion ska du tänka på att rasta den så tidigt som möjligt på morgonen och så sent som möjligt på kvällen. Det beror på att tiden som urinen befinner sig i blåsan då minskar och även risken för bakterietillväxt. Se till att hunden har fri tillgång till vatten så att den dricker och därmed också kissar mycket.

Så gäller försäkringen

Agria Veterinärvårdförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård i samband med urinvägsinfektion så länge de allmänna försäkringsvillkoren är uppfyllda, bland annat att problemen inte fanns när försäkringen tecknades.