Xylitol

Risken för att hundar kan få tillgång till produkter sötade med xylitol ökar vartefter fler och fler tillverkare använder xylitol i stället för andra sötningsmedel i till exempel godis, lättdrycker och andra lättprodukter. Xylitol förebygger karies och är därför vanligt i tuggummi. Det är också vanligt som sötningsmedel i olika läkemedel.

Xylitol finns i godis, tuggummi och lightprodukter

Xylitol absorberas snabbt från magtarmkanalen, utsöndringen sker via levern. Xylitol ger frisättning av insulin, den exakta mekanismen är inte känd. Resultatet blir bland annat hypoglykemi, lågt blodsocker. Hypoglykemin kommer oftast inom 30 till 60 minuter efter intaget, men en fördröjd effekt kan ses i upp till 12 timmar. Vissa hundar utvecklar leversvikt.

Risk för hypoglykemi ses om dosen xylitol överstiger 0,1 g/kg kroppsvikt. Detta motsvarar 2-3 xylitoltuggummin till en hund med 10 kg i kroppsvikt. Ett stort intag anges vara mer än 0,5 g/kg kroppsvikt.

Behandlingen går ut på att hindra upptaget från magtarmkanalen genom framkallande av kräkning och tillförsel av aktivt kol. Hypoglykemin behandlas med glukos intravenöst. Vid snabbt insatt behandling av okomplicerad hypoglykemi är prognosen god.

Vindruvor och russin

Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd, inte heller varför vissa individer är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.

Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. Något samband mellan intagen mängd och förgiftning hos hund har inte konstaterats. I vissa fall har hunden ätit betydligt större mängder utan att symtom har konstaterats.

Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan dessa symtom kommer.

En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt intensiv övervakning som ofta sträcker sig över flera veckor. Trots insatt behandling är dödligheten hög.        

Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär kontaktas omgående.