Agria Eläinvakuutus första avtal för direktreglering har tecknats hos Pet-Vet vilket betyder att du som är kund hos Agria kan nu be om direktreglering hos Pet-Vet. Observera att direktregleringstjänsten har öppet vardagar kl 9-16:30.

Vad är direktreglering?

Direktreglering är när du som kund överlåter till kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe. Vi betalar då ersättningen direkt till kliniken. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av försäkringen. Denna kostnad betalar du på plats direkt på kliniken innan du åker hem med ditt djur.

Så gör du om du önskar direktreglering

Meddela så fort som möjligt till djursjukhusets/klinikens personal att du, om möjligt, vill ha en direktreglering och ge ditt försäkringsnummer till veterinären.

När behandlingen är klar kontaktar djursjukhusets/klinikens personal oss på Agria och vi räknar ut hur mycket du ska betala till veterinären (självrisk och eventuella avdrag). Resten betalar Agria direkt till djursjukhuset/kliniken.