Blandras

Är du ute efter ett visst utseende eller en viss egenskap är valet enkelt: renrasig hund. Även om blandrasvalpar säljs under annonstexten: "Labradorer med litet inslag av xxxxxx. Ser precis ut som labradorer", så har du ingen garanti att den svarta hundvalpen blir mer lik en vuxen svart labrador än till färgen. Alla hundar är individer och temperamentet kan variera ganska mycket även inom en ras.

Om man blandar raser med i grunden olika egenskaper får man inte ett mellanting av allt utan man får spridning över hela skalan. Blandraser i första generationen (efter renrasiga föräldrar) blir i regel friskare än hundar i genomsnitt eftersom anlagen för defekter/sjukdomar "späds ut". Om man däremot parar blandras med blandras kan man eventuellt återigen fördubbla de recessiva gener som ger defekter/sjukdomar igen, och då är man tillbaka där man började. En blandrashunds bakgrund är ofta okänd och man vet inte om vilka defekter som kan finnas bakom hunden.

Renrasig hund

En ID-märkt hund med tillhörande stamtavla är en garanti för att din hund verkligen är den hund som uppfödaren utger den för att vara. Eftersom man vet vilken bakgrund hunden har kan man själv kontrollera vilka anlag som kan finnas i linjerna både vad det gäller mentalitet och exteriör. Flera hundraser har krav på sig innan man får registrera valpar. 

Kontrollera alltid med rasklubben (eller kennelkubben) vad som gäller för respektive ras.

Vilken är hundrasens ursprungliga arbetsuppgift?

Varje hundras har ursprungligen använts för ett speciellt ändamål och det är få raser som enbart har fötts upp för att vara rena sällskapshundar. Hundarna har från början fungerat som t ex jakthundar, vallhundar eller vakthundar. Även om deras ursprungliga jobb inte finns kvar idag så finns samma egenskaper kvar idag - om än kanske i dämpad upplaga.

En Belgisk Vallhund både vaktar och vallar medan en Golden Retriever fortfarande kan användas som en jakthund. En aktiv hund som inte får arbeta ser själv till att den får ett "jobb". Det självpåtagna jobbet kan dock vara att tugga sönder möbler och den gulliga valpen blir svår att hantera.

Välja valp

När du gjort ditt val och hittat en uppfödare och det är dags att välja valp, så var noga med att tala om vilka förväntningar du har. På så sätt kan uppfödaren para ihop dig med den valp som uppfödaren tror kommer att passa bäst hos dig. Varje hund är unik och har sin egen personlighet och variationerna kan vara stora - även inom samma ras.

Att träna tillsammans bygger upp kontakten mellan dig och din hund och ert liv tillsammans blir både enklare och trevligare. Anmäl gärna valpen till en valpkurs så att ni båda får en bra start tillsammans. Du kan också läsa Fredrik Steens valpskola med många tips och råd längs vägen.

Lycka till med din nya vän!