När valpen är cirka tre veckor börjar mjölktänderna växa fram succesivt. Normalt sett har valpen 28 mjölktänder och den vuxna hunden 42 stycken. Tandväxlingsfasen pågår vanligtvis när valpen är ungefär fyra till sex månader. I bytet av mjölktänder till permanenta tänder kan det hända att någon mjölktand inte lossnar som den ska. Det kallas för persisterande mjölktänder när mjölktanden sitter kvar trots att den permanenta tanden vuxit ut.

Behöver tanden dras ut?

Kvarsittande mjölktänder kan orsaka bettfel hos hunden, då de permanenta tänderna kan växa ut i fel position. Vid 6 månaders ålder ska alla mjölktänder vara tappade. Om så inte sker måste mjölktänder dras ut då de kan skada den permanenta tanden.

Vad kan jag göra själv?

På vissa hundar går det ibland att försiktigt vicka loss mjölktänderna. Vicka på tanden flera gånger per dag och känn om den börjar lossna. Har inte tanden någon tendens till att lossna alls och permanenta tanden har vuxit ner måste mjölktanden dras ut

Be gärna veterinären titta i munnen på din valp samtidigt som den vaccineras. Om valpen inte tappar sina mjölktänder bör du kontakta din veterinär igen så snart som möjligt.