Agria Avel Veterinärvård

Agria Avel Veterinärvård ersätter enligt villkoren:

  • Veterinärvård för valparna, upp till 3 000 € per kull
  • Ett extra kejsarsnitt
  • Fertilitetsutredning
  • Dolda fel -försäkring

Veterinärvård för tiken

Utöver det kejsarsnitt som kan ersättas med Agria Hundrasförsäkring kan du med Agria Avel Veterinärvård få ersättning för ytterligare ett kejsarsnitt.

Även fertilitetsutredning kan ersättas.

Veterinärvård för valparna

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader för valparna från födseln till och med leveransen men som längst upp till fyra månaders ålder.

Agria Avel Veterinärvård kan ersätta veterinärvårdskostnader för valpar som får en förvärvd sjukdom eller skada.

Dolda Fel -försäkring

När tiken är försäkrad med Agria Avel Veterinärvård, får valparna automatiskt skydd mot dolda fel. Agria Dolda fel -försäkringen består av två delar: livförsäkring och veterinärvård. Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för varje del under hela treårsperioden. Försäkringen gälle runder de första 3 år och 3 månader, förutsatt att tikens Agria Avel Veterinärvård är giltig oavbrutet under den tiden. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, men högst 2 000 euro per valp.


Agria Avel Liv

Agria Avel Liv ersätter enligt villkoren:

  • Kastration
  • Sterilitet
  • Förlorad avelsduglighet på grund av ärftlig sjukdom

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din hund har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar enligt villkoren.

Du kan även få ersättning om hunden är steril eller om din hund varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av ärftlig sjukdom. Observera att detta endast gäller om din tik har en livförsäkring.


Är du uppfödare och vill köpa avelsförsäkring?

Kontakta våra ombud för alla rabatter och mer information om våra försäkringar för uppfödare  Du hittar ditt närmaste ombud här.