Agria Olycksfall Veterinärvårdsförsäkring

Du kan få ersättning för
  • Kroppskada av plötslig yttre händelse
  • Svalt främmande föremål
  • Akut förgiftning

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter upp till valt försäkringsbelopp på 3 000 € eller 6 000 € och har en fast och en rörlig självrisk som du väljer själv.

Fast självrisk:

90 € eller 160 € eller 500 €

Rörlig självrisk:

20 % eller 30 % 

Agria Olycksfall Livförsäkring

Du kan få ersättning om hunden dör eller måste avlivas till följd av:
  • Kroppskada av plötslig yttre händelse
  • Svalt främmande föremål
  • Akut förgiftning
  • Du kan också få ersättning om hunden springer bort eller blir stulen. 

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter upp till valt försäkringsbelopp och har ingen självrisk.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Ring vår kundtjänst
029 1701 080