Frågor och svar om hundförsäkring

Det kan dyka upp många frågor när det gäller hundförsäkring. Här ger vi dig svar på några vanliga frågor.

Olika försäkringar har olika syften. Skillnaden ligger i vad du vill försäkra dig mot.

  • En veterinärvårdsförsäkring skyddar dig mot kostnader som kan uppstå om din hund behöver undersökas och behandlas av en veterinär till följd av sjukdomar eller olycksfall.
  • En livförsäkring ger ersättning om din hund dör.
  • För dig som är uppfödare har vi en avelsförsäkring.

När du köper en försäkring kan det även finnas möjlighet att köpa en tilläggsförsäkring, som ger dig ett extra skydd mot något som du efterfrågar, till exempel skydd mot rehabiliteringskostnader.

Slutligen skiljer försäkringarna sig åt i hur mycket de ersätter och hur mycket du behöver betala i självrisk och premie. Till dig som funderar på att köpa en försäkring råder vi dig till att se över just ditt behov och de faktorer som är viktiga för dig.

Läs om våra försäkringar här


Hur kan jag ändra min försäkring?

Du kan göra ändringar på din försäkring när som helst under försäkringsperioden. Du kan bland annat:

  • Växla mellan olika självrisker
  • Lägga till eller ta bort försäkringar
  • Ändra faktureringsintervallen (år, halvår, kvartal)

Om du vill ändra på din försäkring, kontaka vår kundtjänst.


Vad kostar en hundförsäkring?

Priset för en hundförsäkring bygger på många faktorer, som var du bor, hundens kön samt de skadekostnader hundrasen har. Det innebär att alla hundraser ska bära sin egen kostnad. För hundar som försäkras efter sju års ålder tillkommer ett seniortillägg.

Vi har även en del olika rabatter som påverkar priset, som medlemsrabatten för Finska Kennelklubbens medlemmar. Vissa rabatter gäller endast under första försäkringsåret, som valprabatten och webbrabatten. 


När behövs veterinärintyg?

Ibland behövs ett veterinärintyg för att teckna eller ändra försäkringen. Tänk på att veterinärintyget inte får vara äldre än 30 dagar när du tecknar eller ändrar din försäkring.

Vi kan behöva ett veterinärintyg bland annat om:

  • Du tecknar Agria Avel Veterinärvård för en tik som är 6 år eller äldre
  • Du tecknar en Dolda Fel -försäkring
  • Hunden har ett livförsäkringsbelopp som är högre än 2 000 €
  • Hunden är importerad från ett land utanför Norden, inom de senaste fyra månaderna

Vi behöver alltid en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. En hälsodeklaration består av frågor om hundens tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. Du kan lämna hälsodeklaration muntligt eller skriftligt. Hunden bör vara närvarande när du lämnar hälsodeklarationen. När du tecknar en försäkring på webben fyller du i hälsodeklarationen i steg 2.

Vänligen använd Agrias eller Finska Kennelklubbens veterinärintyg för valpbesiktning, eller ett intyg som är lika omfattande:

Veterinärintyg

Veterinärintyg för valp

Veterinärintyg för valp (FKK)


När kan jag höja livförsäkringen?

Försäkringsbeloppet i liv- och användbarhetsförsäkringen bestäms av hundens marknadsvärde. Med marknadsvärde menas vad det skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Livförsäkringen kan höjas om din hund exempelvis har fått utställnings- eller jaktmeriter och beloppet bestäms bland annat av Finska Kennelklubbens värderingslistor. Du kan ansöka om höjning av livförsäkringen innan din hund har fyllt sex år (för vissa raser fyra år). För att ansöka om höjning av livförsäkringen, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.


Finns det någon anledning att ha kvar försäkringen på mitt gamla djur?

Många sjukdomar och skador kommer med stigande ålder. Även om man kanske inte vill utsätta sitt djur för en jätteoperation på grund av dess ålder, så kan också en mindre skada eller sjukdom bli dyr. 

Hos Agria har din hund samma försäkringsbelopp oavsett ålder. Du väljer ett försäkringsbelopp på 3 000 eller 6 000 euro per år. Detta belopp förnyas varje försäkringsår, hela hundens liv.


Jag ska köpa en valp snart, när kan jag försäkra den och vilken försäkring ska jag välja?

Du kan försäkra din valp från och med att den blivit sex veckor gammal. Vi rekommenderar alla valpägare att teckna vår veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader för undersökning och behandling på grund av sjukdom eller olycksfall. Det mest heltäckande skyddet får du om din hund är oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Vill du även kunna få ersättning om hunden skulle dö eller avlivas bör du även teckna en livförsäkring. Du kan göra din valpförsäkring ännu mer täckande genom att teckna till försäkring för rehabilitering.

Ska hunden gå i avel rekommenderar vi även att du, förutom en veterinärvårds- och livförsäkring, tecknar en tilläggsförsäkring för avel. Ska du tävla med hunden eller om den ska arbeta är en tilläggsförsäkring för användbarhet att rekommendera.


Jag ska köpa en valp som inte är dolda fel -försäkrad. Kan jag själv teckna en Dolda fel -försäkring?

Ja. Dolda fel -skydd ingår när du tecknar Agria Veterinärvårdförsäkring för en valp före fyra månaders ålder och om villkoren om dolda fel uppfylls, läs mer i villkor moment A.7.2.i. Om hunden inte är försäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen 12 månaders karens från nyteckningsdatum.


Gäller försäkringen om min hund orsakar en olycka?

Nej, din försäkring gäller för din hund om den skulle bli sjuk eller skadas.

Agria Ansvar ersätter om din hund orsakar sak- eller personskador till utomstående. Agria Avel kan tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård och Agria Liv.


Varför kostar det mer att försäkra en tik?

På grund av att tikar har en mycket högre skadekostnad än hanar totalt sett, har vi valt att göra det rättvist genom att tikarna också får betala ett högre pris.

Väljer du att kastrera din tik i förebyggande syfte innan första löpet får du samma pris på försäkringen som för en hanhund. Kontakta vår kundtjänst då så ändrar vi försäkringsinformationen och priset. 

Vi har inte tagit ställning till för- och nackdelar med att kastrera tikar i förebyggande syfte, utan har valt att införa den här premieskillnaden enbart på grund av okastrerade tikars höga skadekostnader.


Kan en familjemedlem sköta min hunds försäkringsärenden?

Endast du som är försäkringstagare kan sköta ditt djurs försäkringsärenden. Om du vill att en familjemedlem eller en annan person kan anmäla skada eller få information om försäkringen, behöver vi en skriftlig fullmakt. Du kan mejla fullmakten till oss på info@agria.fi.

Fullmakt