Cookies och personuppgifter

På den här sidan kan du läsa mer om hur Agria använder cookies när du besöker våra sidor på internet och om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att skydda din personliga integritet är vi mycket försiktiga vid hantering av personuppgifter.

Mitt Agria

Mitt Agria är en webbtjänst för Agrias kunder där du kan läsa mer om dina försäkringar och anmäla skada. Du loggar in genom att skapa ett användarnamn och lösenord.

På Mitt Agria kan du även uppdatera dina kontaktuppgifter. Observera att Agria kan kontakta dig angående dina försäkringar eller betalningar.

Så använder Agria cookies 

Cookies är en teknisk funktion som gör att du som kund kan navigera enklare och snabbare när du är inloggad. Cookies är en liten textfil med information som lagras på din dator.

Agria Eläinvakuutus använder cookies, bland annat för att se vad du som besökare helst vill läsa.

Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies, men det kan hindra sajten från att fungera på tänkt sätt.

Agrias behandling av personuppgifter

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) sivuliike Suomessa (Agria) är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, är intresserad av att bli kund och/eller önskar information från Agria i form av nyhetsbrev eller annan information om aktiviteter, produkter och tjänster som Agria vid var tid erbjuder. För att hålla våra register aktuella kan vi komma att komplettera personuppgifterna löpande från privata och offentliga register.

Agria tar in uppgifter om dig som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna används i första hand inom Agria men kan lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer (inom och utom EU- och EES-området) som Agria och Länsförsäkringsgruppen samarbetar med. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Agria kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Personuppgifterna får användas inom Agria för att kunna ge en god kund- och medlemsservice samt för marknadsföring, marknads- och kundanalyser och statistik. Personuppgifterna kan också komma att användas för att Agria ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. Alla uppgifter lagras på datasystem bakom lösenord så att endast auktoriserad personal har tillgång till informationen; eventuella utskrifter av informationen förvaras alltid i låsta utrymmen.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Begära ut personuppgifter

Skicka en skriftlig ansökan till:

Agria Eläinvakuutus
Kamrervägen 8, våning 4
02770 ESBO

Registeransvarig är:

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) filial i Finland
FO-nummer 2744611-7
Kamrersvägen 8, våning 4
02770 ESBO