Ersättning av DT-/MR-undersökning

Ersättning av DT-/MR-undersökning kräver alltid ett förhandsbesked från Agria. Med hjälp av förhandsbegäran kan vi ta reda på om DT- eller MR-undersökning ingår i djurets försäkring redan innan undersökningen utförts. Förhandsbesked är inte en betalningsförbindelse för ersättning av DT/MR. Skadereglering görs enligt våra försäkringsvillkor.

Försäkringstagaren ska be om förhandsbeskedt skriftligt genom att mejla oss på vahinkoilmoitus@agria.fi. Enda undantaget då vi inte kräver förhandsbesked är i nödlägen, exempelvis trafikolycka. Läs mer i våra villkorA.7.2 c.

Ett till krav för ersättning av DT-undersökning är att bilderna har uttalats av en diplomat av djurradiologi, eller en person med motsvarande kvalifikationer.