Vänd dig till kliniken

Har något inträffat under behandlingen av ditt djur som du inte förstår, ska du i första hand be om en förklaring från den klinik som du har besökt. Ring eller skriv och be om en tid då ni tillsammans kan gå igenom journalen.

Befogade klagomål är alltid en chans för kliniker att förbättra rutiner eller skriva om de instruktioner som patienten får med sig hem.

Ovanligt med felbehandlingar

Vid behandling av levande varelser kan oväntade saker alltid inträffa. Det är alltid en viss risk med att till exempel bli sövd eller behandlad med mediciner. Komplikationer kan också bero på hur oroligt djuret är efter ingreppet. Ett djur som inte är stilla kan själv orsaka att skadan inte läker som planerat. Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika operationsmetoder eller behandlingar och olika medicineringar mot de flesta krämpor.

Veterinärmedicinska skadenämnden kan pröva ditt ärende

Om du misstänker att veterinären har felbehandlat ditt djur kan du kontakta Veterinärmedicinska skadenämnden.

Till dem skickar du en skriftlig begäran om utlåtande, deras elektroniska blanktett hittar du här

Mer information om tillsynen över veterinärer hittar du här.