Avledd (sidoriktad) aggression

När en vanligen timid och vänlig katt ger sig på sin ägare, biter och klöser, känns det upprörande. Särskilt om kattens angrepp känns obefogat. Detta är vad som ibland även kallas för avledd- eller sidoriktad aggression, men är snarare en reaktion från kattens sida än ett aggressivt beteende.

Ibland händer det här vid ett veterinärbesök. Till exempel vid vaccination där ägaren brukar behöva hålla fast sin katt. Så fort veterinären givit katten den nödvändiga injektionen och vänder sig bort, flyger katten på sin ägare och anfaller med en arsenal av klor och tänder, eller gör det senare. Varför?

Det är inte så att katten medvetet håller ägaren ansvarig för nålsticket och smärtan. Den avleder istället sin känsla av rädsla och hotfullhet mot ägaren, eftersom den inte kommer åt veterinären. Denna reaktionstyp är vanlig och kallas avledd (sidoriktad) reaktion/aggression. Den kan sitta kvar ända hem, varför det är lämpligt att låta katten själv gå ut ur sin bur och successivt lugna ner sig, innan den behandlas som vanligt och innan den eventuellt träffar andra katter i hemmet.

Första bästa offret

När en katt ser sig förhindrad att kunna försvara sig mot en provokation, vänder den sin reaktion mot närmast tillgängliga objekt. Vanligen blir det ägaren eller en annan katt i hemmet, som får ta stryk. Katten luftar alltså på detta sätt sin reaktion. Har den hunnit byggas upp, blir attacken desto intensivare.

ID-märkning

Katten kan id-märkas med örontatuering och/eller chip.
Läs mer

Kattens beteende

Katten är från början ett jagande ökendjur.
Läs mer

Kattens reaktioner

Här beskriver vi kattens vanliga beteende och reaktioner.
Läs mer

Katten kissar inne

Katten börjar oftast kissa utanför toalådan för att visa missnöje.
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg