När till exempel hunden kröker rygg, vill den leka. När katten gör detsamma, varnar den sin omgivning. Om hunden viftar på svansen, är den vänligt sinnad medan kattens svanspiskning uttrycker hotfullhet. Om hunden lägger öronen bakåt, ber den om vänskap. Om katten gör detsamma, är den beredd på bråk. Kattens vänliga spinnande kan till och med förväxlas med hundens hotfulla morrande.

Varför skjuter katten rygg när den blir rädd?

Det beror på, att katten vill göra sig så stor som möjligt för att övertyga en hund om, att den är en fullvärdig motståndare. Inför hunden känner katten en intensiv aggression och samtidigt en intensiv rädsla och kommer därigenom i konflikt. Den lånar från sin ”vredesreaktion” stela ben och från det tydligaste uttrycket för rädsla – den krökta ryggen. Dessa två kombinerade tecken blir till en ”stor” katt.

Erfarna katter lär sig snart, att det är bättre att gå till anfall än att fly. En stillastående eller angripande katt ger inte ifrån sig någon av de för hunden normala bytessignalerna och väcker därmed inte dess instinkt att jaga katten.

När det gäller hundar är katten tryggare ju modigare den är. En flyende katt kan under korta perioder komma upp till en hastighet av cirka 50 kilometer i timmen, men finns det inget träd eller någon annan tillflyktsort, kan den knappast springa ifrån en jagande hund.