Genom att dra ihop pupillerna till en springa, får katten en mer förfinad kontroll över hur mycket ljus som tränger in i pupillen. Anledningen till, att katten har vertikala pupiller är, att de på så sätt kan utnyttja ögonlocken till att i ännu högre grad minska ljusflödet. Nattetid kan pupillen bli så stor som cirka 1,5 centimeter i diameter, medan den under stark sol bara är ett streck.  En katt har svårt att fokusera på nära håll. Den ser bäst på ungefär en halv meters avstånd eller mer.

Varför lyser kattens ögon i mörkret?

I bakre delen av ögat finns en bildförstärkande mekanism, som består av ett ljusreflekterande lager, som kallas Tapetum lucidum (lysande matta) som fungerar som en spegel bakom näthinnan, så att ljusstrålarna kastas tillbaka mot näthinnans celler. I totalt mörker ”ser” katten med hjälp av ljud, lukter och känslighet i morrhåren, inte med ögonen.

Kan katter urskilja färger?

Därom strider fortfarande de lärde. Katten kan skilja mellan vissa färger men inte med särskilt stor finess. Färger är inte viktiga för katten. Den är inställd på att se i svagt ljus, bara en sjättedel av den ljusstyrka, som vi själva behöver för att kunna urskilja rörelser och former. Därför har katten fler av en viss sorts synceller (stavar) än vad människor har, men betydligt färre av tappar, som har med färgseendet att göra.