Varför viftar katten med svansen när den jagar byte?

Vid normal jakt gömmer sig katten och kastar sig över sitt byte, när det är mycket nära. Den öppna platsen berövar katten naturliga gömställen så att den blir fullt synlig för bytet. Detta gör att katten kommer i konflikt mellan att förbli orörlig eller störta fram. Svansspetsen vickar. För bytet fungerar kattens svans som en varningssignal. Bytet sätter sig i säkerhet.

Varför fortsätter katten en till synes misslyckad jakt?

Behovet att jaga är en medfödd instinkt, som inte har att göra med om katten är hungrig eller mätt. Katten jagar alltså för jaktens egen skull. Det är ett nedärvt jaktbeteende djupt rotat i tamkatten. För kattens välmående är detta något som den måste få utlopp för.

Varför leker katten med bytet innan den dödar det?

Man brukar ofta säga att katter leker mer med “farliga” byten just för att öva hanteringen och för att undvika att själva bli bitna eller skadade.

Det kan också vara så att katten inte lärt sig korrekt när den var unge hur man dödar sitt byte direkt. För att behålla intresset för bytet och jakten krävs rörelse, att då kasta omkring sitt byte gör att katten fortsätter att bibehålla intresset för att så småningom döda sitt byte.

Självklart kan det också bara vara för att katten njuter av själva jakten och drar ut på det in i det längsta. 

Varför visar katten upp sitt nyfångade byte?

Att ta tillbaka sitt byte hem visar på att din katt känner sig trygg och säker i sin hemmiljö. Den känner sig säker att lämna sitt byte där för att äta direkt eller spara till senare.