Oavsett vilket problem du har med din katt är det mycket viktigt att du alltid ser till att din katt eller dina katter är friska. Många beteendeproblem beror på att det finns en fysisk grundorsak som ligger bakom. Många stressbeteenden kan komma från smärta och obehag. Det kan vara tandproblem, ledproblem, allergier, njur- och leverproblem, hormonsjukdomar, mag- och tarmbesvär. Kronisk eller akut stress hos katter, som att de känner sig hotade i sitt revir kan leda till fysiska problem.

Det är av yttersta vikt att du alltid utesluter detta innan du går in och gör förändringar i kattens miljö då detta kan leda till ytterligare stress. Om din katt har ett beteende som inte hör till det vanliga så bör du alltid uppsöka en veterinär som första steg.

Du måste ha tålamod

När katter som aldrig träffats förut förs ihop för första gången, katter som separerats eller blivit bästa vänner helt plötsligt blir osams blir man som husse eller matte givetvis väldigt ledsen och bekymrad. Viktigt att tänka på då är att det kan ta dagar, veckor och ibland till och med månader innan det blir bra igen. Ibland blir det aldrig som innan men med tålamod från din sida kan katterna med tiden lära sig att leva tillsammans.

Ställ matskålar på olika ställen

Det finns en hel del som är viktigt att tänka på när du har fler än en katt. Katter är inte flockdjur och är inte menade att dela sitt revir med andra. Det är med andra ord inget konstigt beteende att de reagerar om det kommer ytterligare en katt och att de på grund av det blir osams. 

När det gäller maten så är det viktigt att katterna inte behöver äta bredvid varandra. Att ha minst två matskålar per katt framme och utplacerade på olika ställen i hemmet och på olika höjder och nivåer är att rekommendera. På morgonen går det bra att mäta upp vad katterna ska äta och sedan portionera ut detta i de olika skålarna. Detta gäller även vattenskålar. Du bör ha flera stycken på flera olika ställen liksom du behöver ha minst en kattlåda per katt. Lådorna bör inte stå bredvid varandra. 

Ge din katt en egen mat- och vattenskål så att den känner sig bekväm. 

Kan tävla med varandra

Katter stärker sina sociala band på olika sätt. De har sina egna beteendemönster. De har också en distans till den sociala kontakt de har med andra katter, människor eller andra djur. Lek är ett sätt att stärka den sociala kontakten med varandra, sig själv och med sina ägare, så är det också när katterna stryker sig mot varandra eller putsar varandra.

Katter lever inte i någon form av hierarki. Ibland händer det dock att de tävlar med varandra om den bästa sovplatsen eller om ägarens uppmärksamhet. De har en viss tolerans med varandra, sig själva, sitt beteende och sin trygghet men toleransen är olika för olika katter och är den hotad så uppstår konflikter. 

Viktigt ge katten distans

För katter är det där med distans väldigt viktigt. Att de har möjlighet att ha distans till allt som de eventuellt kan känna sig hotade av är viktigt. Precis som med oss människor har olika katter olika behov. Katter vill liksom många människor ha en ”egen bubbla” att krypa in i när någon de inte känner ska komma för nära. Om någon tränger sig in i denna bubbla för snabbt så uppstår det ofta en konflikt. Detta sker ofta när två katter möts och tvingas lösa situationen på egen hand. 

Med tiden kommer dina katter att vänja sig vid varandra - men kom ihåg att det kan ta tid och ha tålamod.  

Så får du katterna att vänja sig vid varandra - steg för steg 

  1. Börja med att ha katterna separerade. Gör det mysigt till allihopa med olika sovplatser, mat- och vattenskålar.
  2. Stryk en filt eller handduk längs ena katten och lägg ut denna till den andra och tvärtom så att de vänjer sig vid varandras dofter. Se till att de associerar varandras dofter till någonting positivt. Gör detta så länge katterna inte längre reagerar på varandras dofter. Under den här tiden ska de fortfarande inte se varandra.
  3. Dina katter kommer säkerligen att lukta på varandra genom dörrens nedre kant. Ge båda sin mat, gärna lite extra god vid dörrkanten. Börja inte precis vid kanten utan låt de successivt komma närmre varandra. Fortfarande ska de inte se varandra. Om de reagerar kraftigt genom att fräsa eller liknande, i vilket stadium ni än är i så måste ni börja om från där det funkade som bäst sist. 
  4. Om det nu går bra och du märker att katterna är lugna så kan man prova att byta rum så att den ena katten får bo i ena rummet och den andra som brukar vara ute får bo där. Fortfarande ska de inte se varandra. 
  5. När du märker att de är lugna med varandras ljud och dofter så kan du sätta för kompostgaller (som då måste gå från golv till tak) eller annat typ av galler i dörröppningen. Häng över en filt eller sätt över ett skynke så att de fortfarande inte kan se varandra. Men också detta ska ske successivt. Öppna och låt det bara vara galler emellan med ett skydd i några minuter men stäng sedan dörren igen. Upprepa detta kanske 5-6 ånger per dag och förläng tiden successivt.
  6. Låt katterna med tiden se på varandra en längre tid genom att dra upp skynket längre stunder. När du märker att de lever som vanligt, när de har nosat på varandra nos mot nos och när de känner sig lugna kan du börja tänka på att låta dem träffas.
  7. Fortsätt att låta de associera varandra till positiva saker. Som att få godis eller  favoritmat nära varandra. Under hela tiden är det viktigt att ni inte lämnar katterna ensamma tillsammans.