Lite forskning om katters behov av sällskap

Det finns relativt liten kännedom om katters behov av mänsklig kontakt, men man säger generellt att katter som regel är mer självständiga sällskapsdjur, jämfört med till exempel hundar. En grupp forskare har nu studerat katter som lämnats ensamma under olika långa tidsperioder samt deras beteende då de återförenades med sina ägare.

Katter reagerar starkt vid återförening med ägare

Forskningen fick till på så vis att katterna lämnades ensamma under 30 minuter vid ett tillfälle och under fyra timmar vid ett annat tillfälle. Ägarna behandlade sina katter på samma sätt vid de olika tillfällena Under tiden katterna var ensamma vilade de mest, vilket kanske inte var så förvånande. Deras beteende under de ensamma perioderna skiljde sig inte särskilt mycket åt vilket gjorde att forskarna drog slutsatsen att längden på de ensamma perioderna inte hade någon större betydelse för katterna.

När katterna återförenades med sina ägare såg man däremot markanta skillnader i beteendet. Till exempel verkade deras behov av kontakt med ägarna större efter en längre separation; de spann mer, sträckte på sig mer och det tog längre tid att återställa den sociala relationen. 

Mer forskning behövs

Sveriges lantbruksuniversitet skriver i ett pressmeddelande: "För att verkligen reda ut hur viktig den sociala kontakten med ägaren är för katten, krävs det mer forskning och av praktisk betydelse skulle det vara intressant att undersöka hur katter påverkas av separationstider som reflekterar situationen för katter med arbetande ägare (8-9 timmar)."

Läs hela studien här