Skräckreaktion

En reaktion som vi upplever som aggressivitet behöver inte alltid vara illasinnad. Den kan frammanas av både rädsla och tillgripas som försvar.

En skräckslagen katt tar i de flesta fall till flykt. Känner den sig trängd eller stängd att fly undan, kryper den antingen ihop och blir orörlig, eller också angriper den fräsande och spottande med sina framtassar. Denna reaktion brukar man kalla för skräckaggression och är inte en fråga om katten är arg utan endast en motreaktion mot något. Denna reaktion brukar man kalla för skräckreaktion/aggression.

Den skiljer sig från andra former av beteenden, dels genom att den uppkomna situationen är annorlunda och dels genom den försvarsställning, som katten intar. Katten använder alltså vad vi uppfattar som aggression för att slå ifrån sig en skrämmande företeelse.

ID-märkning

Katten kan id-märkas med örontatuering och/eller chip.
Läs mer

Kattens beteende

Katten är från början ett jagande ökendjur.
Läs mer

Kattens reaktioner

Här beskriver vi kattens vanliga beteende och reaktioner.
Läs mer

Katten kissar inne

Katten börjar oftast kissa utanför toalådan för att visa missnöje.
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg