En skräckslagen katt tar i de flesta fall till flykt. Känner den sig trängd eller stängd att fly undan, kryper den antingen ihop och blir orörlig, eller också angriper den fräsande och spottande med sina framtassar. Denna reaktion brukar man kalla för skräckaggression och är inte en fråga om katten är arg utan endast en motreaktion mot något. Denna reaktion brukar man kalla för skräckreaktion/aggression.

Den skiljer sig från andra former av beteenden, dels genom att den uppkomna situationen är annorlunda och dels genom den försvarsställning, som katten intar. Katten använder alltså vad vi uppfattar som aggression för att slå ifrån sig en skrämmande företeelse.