Även pälsvård kan vara smärtsam och obehaglig. Katten svarar då genom att bita och kämpa för att det gör ont. Detta fenomen kallas för smärtreaktion.

När en katt uppför sig onormalt, gäller det att så snart som möjligt hitta orsaken därtill och försöka normalisera förhållandet. Då man väl kommit underfund med, vad ett visst beteende beror på, kan denna genom ägarens tålamod ofta hävas, även om det tar sin tid.

Det är viktigt att du tar din katt till veterinären om du misstänker att den har någon form av smärta. Det kan vara smärta från leder, tänder eller inre organ. Något som är mycket vanligt är att katter som är över 7 år får ont i sina leder, särskilt om de även är överviktiga. De får artros och kan behöva behandling/smärtlindring mot detta. 

Det går i de flesta fall att bryta en katts rädsla, osäkerhet, understimulans och ensamhet. Ökade kunskaper om katten leder dessutom till ömsesidig glädje för både dig och din katt.