Oavsett vilket beteendeproblem en katt har är det mycket viktigt att man alltid ser till att katten är frisk. Många beteendeproblem kommer från att det finns en fysisk grundorsak som ligger bakom. Stressbeteenden kan komma från smärta och obehag som exempelvis tandproblem, ledproblem, allergier, njur- och leverproblem, hormonsjukdomar, mag- och tarmbesvär, ja, mycket kan ligga bakom. Det är av yttersta vikt att man alltid utesluter detta först innan man tar itu med själva beteendeproblemet. Steg ett är att kontakta veterinären.

Kattens känsloregister

Många kattrelaterade frågor handlar om varför katter visar upp olika beteenden som vi upplever som aggressiva och till det den vanligaste frågan; varför katten förorenar utanför sin låda. Katter upplever inte aggression och ilska som vi människor, de har ett annat känsloregister. Det är lätt att vi säger att katten är arg, ledsen och besviken men detta är inte kattens känslor utan vi som lägger våra egna känslor på tolkningen vi gör av kattens beteende.

Orsakerna till att framför allt dessa problem uppstår och har ökat så drastiskt är många och har sin grund i att katten som husdjur vuxit i popularitet, att de tas tidigt från sin mamma, att vi har många katter på för litet utrymme samt att katterna inte får vara utomhus. Det kan också bero på att kattägare delvis saknar kunskap om sina djur eller att katten ägnas för lite uppmärksamhet och därför blir understimulerad och protesterar på något sätt. Oftast beror dessa störningar på ägaren själv i sin relation till katten.

Första tiden viktig

En kattunge bör aldrig separeras från sin mamma tidigare än vid tolv veckors ålder. Den viktigaste socialiseringsperioden i en katts liv ligger mellan den andra och den sjunde levnadsveckan. Kattungar, uppfödda i ensamhet, blir sällan lämpliga sällskapsdjur och blir illa rustade att kunna anpassa sig till andra katter senare i livet.

Ett rovdjur

Katten är, trots domesticeringen för flera tusen år sedan och all den omvårdnad vi ger den i våra hem, innerst inne ett vilt rovdjur, vars instinkter kan ligga alldeles under den lena pälsytan.

Aggression - egentligen ett försvarsbeteende

Den annars så mysiga, kramgoa missen förvandlas till en tiger på språng. Då bör man inte börja ett regelrätt tredje världskrig mot den genom motangrepp utan istället försöka förstå bakomliggande orsaker, som annars kan utlösa ännu fler aggressioner. Många katters beteendeproblem är ett direkt resultat av kattens reaktion till en stressfylld situation, mycket beroende på, hur mycket katten har lärt sig under sina tidigare formade veckor i livet.

Alla djur är normalt utrustade med en uppsättning aggressionsbeteenden, som arten behöver för sin överlevnad och katten är inget undantag. Den har en imponerande arsenal av vapen. I de flesta fall är aggression just ett försvars-beteende. När en utväg är stängd, tas klor och tänder i bruk. Detta kan många gånger vara ett naturligt beteende från kattens sida, hur konstigt det än låter.

Det finns många typer av aggressioner:

Dessa aggressioner kan bero på

  • Rädsla
  • Jaktinstinkt
  • Smärta
  • Dominans
  • Revirtänkande
  • Tävlingsinstinkt
  • Ägandekänsla och lek
  • Veterinärmedicinska orsaker