Varför stirrar katten?

Att stirra är en aggressiv handling. En stirrande katt är säker på sig själv och rivaler brukar lösa en konflikt genom att stirra ut varandra. I kattens ögon är även en stirrande människa ett hot. Stirra därför inte på en katt utan se på den med halvslutna ögon och blinka då och då. Detta kommer katten att känna sig lugn och avslappnad.

Varför rynkar katten på nosen?

Ibland rynkar katten på nosen, vädrar och andas in med öppen mun. Denna egendomliga grimas kallas för att ”flema” och visar, att katten avnjuter en ovanlig och läcker doft. Katten ser ut som om den befinner sig i trans och stirrar framför sig.

Varför väser katten?

Katten väser för att varna. En katt gör allt för att slippa en fysisk konflikt, de använder mycket hellre sitt kroppspråk, markeringar och ljud för att lösa olika konflikter. En katt som väser ger en varning till motståndaren. Det är ett försvarande ljud vilket betyder att katten reagerar på någonting i den närliggande omgivningen som får katten att känna sig hotad och i fara. Väsandet är en varning om att en fysisk konflikt kommer om hotet inte backar.

Varför klapprar katten med tänderna?

Detta kan katten göra när den exempelvis ser en fågel eller en mus. Beteendet kallas ”tomgångshandling”. De gör oftast detta som en reaktion av frustration och upphetsning som ett bytesdjur kan väcka hos katten.

Varför svänger katten huvudet fram och tillbaka?

När katten ser ett byte svänger den sitt huvud fram och tillbaka för att avståndsbedömningen skall bli perfekt, innan den tar språnget och fångar sitt byte.

Varför river katten på möbler och tapeter?

Att vässa klorna är ett helt normalt beteende men när vässningen destruktivt sker inomhus betraktas den som en beteendestörning.

Katter vässar sina framklor:

  • För att få loss gamla, utslitna klodelar, de s.k. skidorna.
  • För att sträcka på och öva den in- och utdragande klomekanismen.
  • För att skärpa de utväxande nya klorna.
  • För att revirmarkera genom att utsöndra feromoner från små körtlar belägna intill framtassarnas trampdynor, som därvid betraktar föremålet de vässar på som sin egendom.
  • För att katten känner sig otrygg. Försök att lista ut vari denna otrygghet beror på.

För att få katten att sluta klösa på husets inredning, måste du först se till att katten har någonting annat att riva och vässa sina klor på. Köp några klösträd. De flesta katter brukar gilla sådana som är höga så att man kan sträcka sig mot klösträdet. Ha helst ett klösträd i varje rum så att katten har ett i närheten så fort den känner att det är dags att vässa klorna.

Du kan även täcka över den del av möbeln som katten vässar på med en filt eller med folie eller använda blomspruta med vattendusch.

Varför trampar katten i knät?

Kattungar trampar på mammans bröst för att stimulera mjölktillflödet. När en vuxen katt lägger sig ner och trampar i knät hos en människa, återvänder katten till sitt barndomsbeteende. 

Detta är något som kattmamman naturligt avbryter när kattungen ska bli vuxen och klara sig själv. De kan få trampa en kort stund, sedan säger kattmamman ifrån. Vi bör göra likadant fast inte på samma sätt. Man kan alltid låta sin katt trampa en liten stund men om man ser att katten går in i någon form av trans är det viktigt att vi avbryter beteendet genom att försiktigt flytta på katten eller det föremål som katten trampar på.

Varför gömmer katten sig?

Många katter kan vara skygga när det kommer in gäster i hemmet och springer och gömmer sig. Beteendet grundar sig i kattens behov av trygghet och om den inte känner sig trygg väljer den då ofta att fly. Den kan även bli aggressiv och börja slåss vid otrygga situationer.

Varför rullar katten över på rygg när den ser sin ägare?

Detta är kattens sätt att erbjuda sin ägare en passiv vänskaplig relation för att stärka banden inom den sociala gruppen. Katten visar med detta beteende sin tillit. Man bör dock inte med säkerhet uppfatta det som en inbjudan att smeka den mjuka undersidan.

Varför spinner katten?

Den vanligaste orsaken till spinnandet är att katten är nöjd med tillvaron. Spinnandet styrker även kattens sociala grupp som den kan ha tillsammans med andra katter eller djurägare. Det kan också vara en del av kommunikationen mellan en katthona och hennes ungar.

Katten spinner dock inte enbart när den är nöjd och belåten. Födande honor, rädda och döende katter kan också spinna. Då har spinnandet en lugnande effekt på dem själva. Detta gäller även när katten är hos veterinären då man ofta hör katten spinna när veterinären undersöker eller djursjukskötaren tar blodprov på katten, det fungerar lugnande och ska inte misstolkas med att katten njuter av att vara hos veterinären.

Varför rusar katten runt i bostaden?

Katter kan ibland rusa runt i bostaden för att frigöra en del av sin energi och för att sedan känna sig mer avslappnad och lugn. Det är normalt beteende för speciellt innekatter som inte får så mycket stimulans eller motion. Du kan hjälpa katten att berika kattens inomhusmiljö genom att tänka lite extra på kattens grundläggande behov. Olika typer av aktivering hjälper också till så att katten får utlopp för sin energi.