Att id-märka din katt är avgörande om den skulle springa bort eller råka ut för en olycka. Har du ett mikrochip eller örontatuering på din katt är det lätt att identifiera den och hitta dig som ägare. Men glöm inte att du måste registrera katten och dina kontaktuppgifter i ett ID-register.

Varför ska jag id-märka min katt?

En katt som springer bort, skadar sig eller i värsta fall blir påkörd och dör är svår att identifiera om den saknar märkning. Idag är det många katter som saknar ID-märkning som hamnar hos olika kattstall runt om i landet och tyvärr aldrig återförenas med sina ägare. För att undvika ledsna ägare och katter som saknar varandra kan du enkelt öka förutsättningarna för att det inte ska hända just dig och din katt. Genom att id-märka med mikrochip eller örontatuering (eller båda) ökar chanserna radikalt för ett kärt återseende om ni skulle drabbas.

Hur går det till?

Det går att id-märka en katt på två olika sätt: chip- eller tatueringsmärkning. Vid mikrochipmärkning injiceras ett chip under huden på katten i nackskinnet. Tatuering görs med tång i örat på katten. Det finns för- och nackdelar med båda. Örontatueringar kan gemene man se numret på och själv söka fram i id-register, men kan med tiden blekna och vara svåra att tyda. Chipen har en längre hållbarhet, hela kattens liv, men det krävs en avläsare för att kunna få fram ID-numret. Det går självklart att kombinera båda för att gardera sig fullt ut.