Diabetes innebär att kattens bukspottkörtel inte producerar tillräcklig mängd insulin alternativt att lite insulin bildas men att kroppens celler blir okänsliga för det. Insulinet är livsviktigt för att blodsockret i kroppen inte ska stiga eller sjunka för kraftigt.

Törstig, trött och mager

De klassiska symptomen på diabetes är att katten kissar mer, blir törstigare och att den minskar i vikt trots att aptiten ökar.

Eftersom sockret som kroppen normalt använder som bränsle kissas ut blir katten trött och håglös. För att få energi börjar kroppen istället bryta ned fett och protein vilket leder till att katten magrar.

Överviktiga och äldre katter drabbas oftare

Eftersom symptomen ovan också kan vara varningssignaler på andra sjukdomar än diabetes är det viktigt att ta katten till en veterinär som genom blod- och urinprov kan ställa rätt diagnos. Sätts inte behandling in dör katten till slut i diabeteskoma.

Ofta är det äldre till medelålders katter som får diabetes. Den typiska diabetespatienten hos veterinären är en överviktig kastrerad hankatt.

Rutiner livsviktigt för diabeteskatten

När diagnosen ställts börjar de dagliga injektionerna med insulin. Katten ska ha insulinsprutor en eller två gånger dagligen för att hålla blodsockervärdena jämna. Ägaren måste också hålla koll på blodsockernivån genom regelbundna blodprover. Det är viktigt att ge insulinet samma tid varje dag. Det gör det svårt att låta en diabeteskatt vara utekatt men med vissa katter fungerar det.

Att behandla diabetes kräver med andra ord en hel del av kattägaren. Förutom att lära sig ge katten sprutor ska mattiderna helst vara regelbundna eftersom insulindosen då blir lättare att ställa in.

Ibland kan katter klara sig med tablettbehandling. För att tablettbehandling ska fungera krävs dock att det fortfarande finns en viss insulinproduktion kvar i bukspottskörteln samt att det går att få i katten tabletter.

Rätt foder är ett måste

En viktig del i behandlingen av kattens diabetes är att ge den rätt slags foder. Numera finns särskilda diabetesfoder som innehåller mycket protein och lite kolhydrater.

Det händer att katter tillfrisknar från diabetes efter några månaders behandling. Då beror det på att man kommit tillrätta med övervikt, felaktig kost eller en bakomliggande sjukdom som till exempel fetma, pankreatit eller en autoimmun sjukdomar.

Långvarig sjukdom

Kostnaderna för att behandla diabetes beror bland annat på hur ofta du behöver besöka veterinären och hur mycket du klarar av att göra själv hemma.

Som kanske framgår ställer behandlingen av diabetes både praktiska och ekonomiska krav på ägaren. Ibland känns kraven för stora och kattägaren väljer tillsammans med sin veterinär att avliva katten.