Orsaken till mutationen kan vara ett högt smittryck och/eller ett nedsatt immunförsvar

FIP (felin infektiös peritonit) kallas även smittsam bukhinneinflammation och orsakas av felint coronavirus. Det finns olika typer: de som orsakar FIP och de som resulterar i en lindrig mag-tarm katarr. Den snälla varianten kan genomgå en genetisk förändring (mutation) hos en smittad katt och resultera i FIP hos det enskilda djuret.

Orsaken till mutationen kan vara ett högt smittryck och/eller ett nedsatt immunförsvar. Katterna kan till exempel smittas av virus genom att dela kattlåda eller matskål med en sjuk katt eller en symtomfri smittbärare.

Två grupper - våt och torr FIP

Den våta formen drabbar ofta yngre katter och yttrar sig i vätskeansamlingar i bröst och bukhåla. Orsaken till vätskeansamlingarna är att viruset skadar blodkärlen och gör att vätska läcker ut i vävnaderna. Katter med våt FIP är runda om magen, har tappat hull och är egentligen magra. Om vätskan finns i brösthålan får katten svårt att andas. Det kan till en början vara svårt att se, men den som är uppmärksam ser att katten andas snabbt och ytligt.

Om dessa skador är mindre grava får vi istället det vi kallar en torr FIP. Det kan drabba olika organ och katten får symtom efter vilket/vilka organ som drabbas.

Förloppet är mera smygande. Katten förlorar aptit, går ner i vikt, blir orkeslös, får feber som kommer och går. Ett insjuknat djur kan också få diarré, ögoninflammationer och symtom från centrala nervsystemet.

Svårställd diagnos

Det är svårt att ställa diagnosen. Ofta mäts mängden cirkulerande antikroppar i blodet. Men det är svårt att tolka provsvaren. Att katten har antikroppar behöver inte betyda att katten är sjuk i FIP. Det enda veterinären kan utläsa är att katten någon gång smittats med coronavirus som gjort att den utvecklat antikroppar mot FIP. Det kan lika gärna vara antikroppar mot den harmlösa varianten av viruset.

De enda säkra svaren får man vid en obduktion eller genom att ta ett vävnadsprov från angripna organ.

Botande behandling för FIP saknas. En sjuk katt kan behandlas symptomatiskt en kortare tid. Nya läkemedel testas kontinuerligt men än så länge saknas bot.

För att förebygga infektionen är det viktigaste att ha en bra miljö med god ventilation och hygien. Du bör heller inte ha för många katter hemma, då det underlättar för virus att få fäste i besättningen. Stress i olika former kan bidra till utvecklandet av sjukdomen, inklusive stress på grund av alltför många katter på liten yta.