- Katter som går ute utsätts ofta för fler faror än katter som bara är inomhus. Innekatter å andra sidan kan få i sig olämpliga saker när de leker i hemmet, säger Agrias kattveterinär Lotta Möller. 

Olika anledningar till besök hos veterinären

Enligt Agrias statistik är sårskador och olyckor den vanligaste anledningen till att huskatter får uppsöka veterinär. Deras uteliv utsätter dem för risk att bli påkörda, ramla ned från träd eller hamna i kattslagsmål. Bland de renrasiga katterna som mer sällan går ut är det inte lika vanligt med sårskador. Där hamnar den sortens skador först på femte plats på listan. Förmodligen för att de lever i en mer skyddad miljö. Kattslagsmål är till exempel inte lika vanligt bland raskatter eftersom ansvarsfulla ägare ofta separerar katter som slåss under samma tak.

Bland raskatterna är istället magproblem som diarré och kräkningar den vanligaste orsaken till veterinärbesök. Anledningen till det kan vara att raskatter ofta leker med paketsnören och garn som finns i hemmet. Dessa snören kan bli riktigt farliga och kräver operation om de fastnar i mag-tarmkanalen. Ett tecken på att något fastnat i kattens mage är kräkningar. Diarré i sin tur kan orsakas av virus, parasiter och magtarm-inflammationer.

De fem vanligaste diagnoserna hos katt enligt Agrias statistik

Huskatt Raskatt
Sårskador i huden Magproblem som diarré och kräkningar
Magproblem som diarré och kräkning Avmagring - nedsatt aptit
Varböld (ofta bitsår) Problem i övre urinvägarna
Avmagring - nedsatt aptit Problem i nedre urinvägarna 
Problem i nedre urinvägarna  Sårskador i huden

Plocka bort leksaker och Id-märk din katt

För att undvika onödiga olyckor och underlätta situationen om något händer din katt kan du som kattägare göra två enkla saker:

  • Låt inte tråd, garn och snören ligga framme
  • Se till att din katt är id-märkt

En enkel åtgärd som att plocka bort garn, snören och andra saker som kan se spännande ut för en katt minskar risken att katten får i sig något olämpligt. Att du Id-märker din katt gör inte att risken för olyckor och sjukdom minskar, men kan underlätta mycket om olyckan är framme eftersom det då går att identifiera din katt.