Katter har koncentrerad urin vilket ökar risken för urinvägsproblem. Därför är det viktigt att se till att katten får i sig tillräckligt mycket vatten.

Vattnet ska bytas dagligen och hållas friskt och rent eftersom katter är renliga djur. Vattenskålar bör ställas ut på flera ställen och inte nära maten då vattnet lättare blir smutsigt där. Många katter vill ha stora vattenskålar. Vattenfontäner kan också vara ett bra alternativ.

Katten kan även få i sig mycket vatten via fodret, helst ska katten därför utfodras med blötfoder.

Urinvägsinfektion – UVI

Urinvägsinfektioner är vanligast hos äldre djur. Bakomliggande orsaker är oftast bland annat nedsatt njurfunktion, diabetes och giftstruma.

Bakteriella urinvägsinfektioner behandlas oftast med antibiotika. Under och efter behandlingen följer man tillfrisknandet med urinprover. Om katten inte behandlas kan njurbäckeninfektion uppstå. Om man misstänker att njurarna är skadade, kan de undersökas med ultraljud. 

FIC / Felin idiopatisk cystit 

Felin idiopatisk cystit (FIC) innebär att en inflammation uppstått i blåsväggen. Detta kan vara lokalt utlöst (p.g.a. en retning i blåsan) eller centralt utlöst (p.g.a. stress). Det är viktigt att utreda grundorsaken till FIC, det vill säga om den med medicinsk eller psykisk.

En katt med FIC kissar lite och ofta, många gånger blodblandad urin. Katten kan skrika i samband med urinering på grund av smärtan.

Behandlingen görs med glukosaminglykaner och antiinflammatorisk medicin. Vid stressutlöst FIC används feromoner och vid svåra fall även antidepressiva medel  för att sänka kattens stress. Det är även viktigt att öka kattens vattenintag.

FLUTD / Feline Lower Urinary Tract Disease

FLUTD innebär att katten har urinvägsproblem med eller utan urinstopp. Stoppet beror på kristaller, celler och/eller proteiner i urinen. Kattens koncentrerade urin bidrar till stenar och om katten dricker dåligt förvärras situationen.

Även om problemen kan förekomma hos unga djur är den drabbade katten oftast en kastrerad, överviktig, äldre hane som lever inomhus. Det är ovanligt att en katt får FLUTD för första gången när den är äldre tio år.

Urinstopp

Urinstopp är mycket allvarligt! Du ska alltid åka in med en katt som inte kan kissa. Katten är ofta orolig, men kan även vara aggressiv. Symtom på urinstopp kan ocksä vara att katten plockar päls eller slickar på magen eller slickar på sin rumpa. Katten försöker ofta gå på toaletten utan att någonting kommer ut.

Vissa patienter är väldigt komplicerade att behandla och prognosen är svår att bestämma innan. Många gånger är urinvägsproblem återkommande. En sista utväg kan vara en penisamputation vilket ofta har en god prognos om urinblåsan är okej. Man bör dock vara uppmärksam på infektioner då kortare urinrör underlättar infarten för bakterier.

Hur gäller försäkringen?

Agria Veterinärvårdförsäkring gäller för urinvägssjukdomar så länge karenstiden löpt ut och försäkringen tecknades innan problemen började. Försäkrar du en katt som en gång haft problem med urinvägarna får försäkringen en livslång reservation för den typen av sjukdomar. Det beror på att det är vanligt att urinvägssjukdomar återkommer.

Urinproblem kan därför bli kostsamma för djurägaren så tänk på att försäkra din katt direkt när du får hem den. Tar du över en äldre katt så är det bästa alternativet att även ta över kattens försäkring. Då är katten oavbrutet försäkrad och du slipper risken att inte få ersättning för redan påbörjade urinsjukdmar.