Kattpest kan yttra sig på flera sätt, bland annat med diarré och kräkningar men också plötslig död. Om en dräktig hona smittas kan kattungarna få symtom utan att honan drabbas. Smittas honan under senare delen av dräktigheten kan kattungarna få störningar i lillhjärnan som gör att de rör sig ostadigt.

Kattpestvirus ligger bakom kattungedödlighet även i raskattuppfödningar. Orsaken tros vara att det är mycket virus i miljön, så att ungarna insjuknar innan de har blivit vaccinerade. Vanligen har de dock skydd av modersmjölken som små.

Vaccination

Eftersom viruset är motståndskraftigt i miljön är det viktigt med god hygien och noggrann rengöring för att få ned smitttrycket. Man får räkna med att kattpestvirus alltid finns runt omkring oss och att man kan föra in virus utifrån även om katterna inte går ut. Alla katter ska därför vaccineras mot kattpest. Vaccinet mot kattpest ger ett bra skydd.

Grundrekommendationen är att ungar vaccineras två gånger, den första vid åtta till nio veckors ålder. Om smittrycket är högt kan man ge en extra vaccination tidigt, från sex veckors ålder. Till grundvaccinationen hör också en vaccination vid ett års ålder. Vuxna katter vaccineras därefter vart tredje år.