De båda sjukdomarna är likartade eftersom de försämrar kattens immunförsvar. Infektioner som är ofarliga för en frisk katt kan vara livshotande för en Fiv- eller FeLv-smittad katt. Även risken att drabbas av olika sorters infektioner och tumörsjukdomar, blir större.

Feber och förstorade lymfkörtlar

De första symptomen på Fiv kan vara att katten får feber och nedsatt aptit. Symptomen på FeLv är till en början svåra att upptäcka och en katt som bär på FeLv-viruset gör det vanligtvis i tre till fyra år innan den blir sjuk. Men katten kan smitta andra katter även innan den har några egna symptom. En vanlig symptom är att katten får förstorade lymfkörtlar. Diagnoserna ställs oftast genom blodprov.

Smittar genom slagsmål

Fiv, även kallat katt-aids, är relativt ovanligt bland katter i Norden. Det är ett större problem i länder med många hemlösa katter. Viruset finns i kattens saliv och blod, och sprids främst till andra katter genom sår och bett. Fler hankatter drabbas på grund av att de oftare hamnar i slagsmål med varandra och smittar den vägen.

Får inte vistas utomhus

Om din katt drabbas av FeLv, kan den ändå leva ett normalt liv innan den blir sjuk. Men katten måste vara inomhus. Viruset finns bland annat i kattens saliv, så den bör inte dela matskål med andra katter. En Fiv-smittad katt måste också hålla sig inomhus. Även om det finns fler katter i hushållet är det ganska ovanligt att de biter varandra och på så sätt för över smittan.

Tuffare för kattungar

Om en honkatt drabbas av Fiv under dräktigheten för hon över sjukdomen till kattungarna. Men om kattmamman har smittats tidigare utvecklar kattungarna istället ett försvar mot sjukdomen.

FeLv-viruset smittas liksom Fiv genom sår och bett eller från kattmamman till kattungen under dräktigheten. Sjukdomen är livshotande, men en vuxen katt med bra immunförsvar har goda chanser att bli helt frisk igen. En kattunge som smittas har däremot svårare att klara av sjukdomen.

Det finns inga tecken på att människor eller andra djur kan smittas av Fiv eller FeLv.