Katter kan bära på klamydiabakterien och smitta andra utan att själva vara sjuka. 

Klamydia (Chlamydophila felis) börjar ofta med en misstanke om att katten fått en vanlig ögoninflammation. En inflammation som börjar i ett öga men som snart sprider sig till båda. Det rinner klar vätska från ögonen som senare även blir varblandad. Om din katt även snorar, nyser och hostar men i övrigt verkar må bra kan det vara tecken på klamydia. Har du en kattunge bör du kontakta veterinär eftersom de blir svårast sjuka.

Hur smittar sjukdomen?

Klamydia utsöndras framförallt i ögonsekret men kan också finnas i vagina och ändtarm. Sjukdomen smittar först och främst genom direktkontakt men bakterien kan även vara luftburen på korta avstånd och smitta via föremål som till exempel matskålar. Därför är det också tänkbart att kattungar kan smittas under förlossningen om modern bär på klamydia i vagina.  Inkubationstiden, det vill säga tiden från att katten smittas till dess att den visar symtom, varierar från tre dagar upp till två veckor.

Sjuk utan symtom

Klamydia är ett större problem hos uppfödare och i hushåll med många katter än för de med endast en katt. Det beror på att katter kan bära på bakterien och därmed smitta andra utan att själva vara sjuka. Klamydia kan också utlösas i samband med stressen som till exempel en förlossning och digivning innebär. Även katter som tidigare haft klamydia och blivit friska kan smittas igen.

Det går att vaccinera mot klamydia för att lindra symtomen som sjukdomen ger men vaccinerade katter kan fortfarande bära på bakterien och smitta andra. Klamydia kan behandlas med antibiotika och har du fler katter hemma bör alla behandlas samtidigt i fyra veckor.