Förgiftning är inte lika vanligt hos katter som hos många andra djur. Dock kan olyckan vara framme och då räknas läkemedelsförgiftning till en av de vanligaste förgiftningarna hos just katten. Denna typ av förgiftning orsakas för det mesta av människan då många tror att man kan ge samma smärtlindring som man själv använder till sitt djur. Därför är det viktigt att aldrig ge någon form av humanläkemedel till katten så länge inte din veterinär ordinerat det.

Varför är värktabletter farligt för katter?

Katter är extra känsliga mot värktabletter då de innehåller ämnen som är svåra att bryta ned. Paracetamol, acetylsalisylsyra och ibuprofen är tre farliga ämnen. I vissa fall räcker det med att katten får i sig en väldigt liten dos för att situationen ska bli livshotande.

Paracetamol – finns bland annat i Panadol. Vid förgiftning påverkar ämnet blodets syresättningsförmåga och katten blir ofta trött och färgen på slemhinnorna kan förändras. En sådan förgiftning kan leda till blodbrist och även dödsfall om katten inte får hjälp i tid. Även om katten inte skulle visa förgiftningssymtom kan paracetamol ge leverskador som inte upptäcks på en gång.

Acetylsalisylsyra – finns bland annat i Asperin. Vid förgiftning kan katten få kräkningar, kramper och hamna i koma. Även denna typ av förgiftning kan ha dödlig utgång om katten inte får hjälp i tid.

Ibuprofen – finns bland annat i Burana. Vid förgiftning kan katten bli disorienterad, ha blodig avföring, hamna i chock eller avlida.

Hur vet du om katten är förgiftad?

Det kan vara svårt att fastställa om en katt drabbats av förgiftning så det är viktigt att hålla katten under uppsikt vid misstanke om förgiftning. Tecken som kan tyda på förgiftning är bland annat kräkningar, hosta, diarré eller andningsbesvär. Var också uppmärksam på kramper, yrsel eller frätskador som också kan vara indikationer på att din katt blivit förgiftad. Finns minsta misstanke om förgiftning ska du alltid kontakta veterinär.

Misstänker du att din katt blivit förgiftad?

Kontakta alltid veterinär för rådgivning oavsett dag eller tid på dygnet. Om din katt blivit förgiftad kan det vara bråttom att få hjälp, då även små mängder av smärtstillande kan vara livshotande för din katt. Försök att ta reda på vad din katt fått i sig och ta gärna med innehållsförteckning eller liknande till din veterinär.